Farhad-Farsadi-n

خاطرم هست که در دوران کودکی کتاب های عزیز نسین(نویسنده و نقدپرداز ترکیه) از دست من و همکلاسی هایم پایین نمی آمد و شیفته طنز کنایه آمیزش بودیم. او با روش خاصی همه را زیر سئوال می برد و در خاتمه داستانش این پند را به خواننده می آموخت که اگر موضوعی را در حیطه مهارت و دانش خود داری و می بینی که بقیه اصلا به آن توجه نمی کنند خام نشو و بی پرده در هر محفل و جمعی فضل پرانی نکن چرا که قطعا کارشناسان دیگری هم هستند که همان چیزهایی را که تو می دانی می دانند ولی معذوریت هایی باعث شده که عنوانش نکنند و در دیوار بلند حاشا محصورش کردند. ولی چه کنم که علیرغم همه این چیزها و پند و نصیحت باز هم چون بار مالی مشکلات و اشتباهات دیگران به منابع مالی من و شما تحمیل شده مجبورم سر این سخن باز کنم و بپرسم خوب اگر کلاهبرداری مالی شده و در نیروگاه گازی اوک ویل و می سی ساگا در انتاریو گروهی در محاسبات خود سهوا یا عمدا اشتباه کردند و رقم جزیی معادل ۱.۱ میلیارد دلار ضرر و زیان حاصل شده که قرار است از چند ماه دیگر شاهد افزایش قبض های گاز باشیم و باز مصرف کننده بار مالی اش را بایستی بپردازد، حالا از همه این چیزها گذشته این بیمه نامه حسن انجام کار که الزاما بایستی در ابتدای شروع کار طرف های درگیر یعنی همه مقاطعه کاران- کارفرما- مهندسان ناظر- کارکنان و مدیران کارفرما و به طور کلی هر کسی که در این قرارداد یا اسمش هست یا به نحوی رابطه قراردادی با یکی از طرفین دارد داشته باشد کجاست؟ اسم شرکت بیمه اش چیست؟ و چرا به جای همه این کارها و پاک کردن عمدی یا سهوی اطلاعات در کامپیوترهای مجموعه کارفرما فقط یک اعلام خسارت ساده انجام نشده تا شرکت بیمه خسارت را بپردازد بعد خودش با امکاناتی که دارد به دنبال کلاهبرداران و مفسدین مالی برود تا حق ضایع شده را بستاند؟ این چه معمایی است که اصلا در هیچ کجای اخبار بحثی از بیمه حسن انجام کار نیست؟ اجازه می خواهد توضیح بسیار مختصری در خصوص بیمه حسن انجام کار ارایه نمایم تا شما خواننده محترم هم در این ابهام شریک نگارنده شوید.

 

بیمه حسن انجام کارFidelity Insurance:

در ابتدای هر پروژه بزرگ یا حتی کوچک طرفین قرارداد که شامل کارفرما ـ مقاطعه کار ـ مهندسین ناظر ـ مدیران و کارکنان کارفرما هستند ملزم هستند که بیمه حسن انجام کار خریداری کنند تا مجبور باشند به تعهدات قراردادی و قانونی خود عمل نمایند. در این راستا محاسبات غلط- کلاهبرداری مالی- متواری شدن مقاطعه کار- دزدی کارکنان و مدیران کارفرما به انضمام هر ریسکی که باعث ضرر و زیان به هر یک از طرفین قرارداد شود توسط شرکت های بیمه تحت پوشش قرار می گیرد. جالب است که این بیمه خریدش الزامی است به عبارت دیگر قرارداد نیروگاه گازی انتاریو بدون این بیمه نامه قابل تبادل نبوده و دولت فدرال کانادا مثل همه جای دیگر دنیا داشتنش را الزامی دانسته است.

حالا این سند قانونی کجاست؟ بروکرش کیست؟ اسم شرکت بیمه چیست ؟ و توسط کدام شرکت های بیمه دیگر بیمه اتکایی شده؟ و آیا شرکت های بیمه آمریکایی و اروپایی هم در آن نقش داشتند؟

چرا شهردار تورنتو خبرسازترین مرد سال می شود ولی حالا که بحث پرداخت خسارت است خبرگزاری های آمریکایی و اروپایی هیچ نمی گویند. بروز خسارت که محرز شده پس جریان چیست؟ به قول همان عزیز نسین بهتر است اندازه گفت و هر راست نگفت البته دروغ هم نگفت – دیوار حاشا بلند است.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com