شهروند علی شریفیان: هفته پیش سازمان پارک های ملی کانادا اعلام کرد به زودی سرویسWI – FI  در پارک های مناطق مختلف به صورت رایگان در اختیار مردمی که بوِیژه در ماه های تابستان از این پارک ها استفاده می کنند، قرار داده خواهد شد. مقامات مسئول سازمان پارک های ملی کانادا انجام این کار را یک ضرروت توصیف کرده و می گویند این اقدام یک حرکت در هماهنگی با زندگی و زمانه ای است که ما در آن زندگی می کنیم. گروهی با این اقدام مخالفت کرده و می گویند مردم به پارک ها می روند تا استراحت کنند و آرامش داشته باشند و وجود اینترنت و مزاحمت هایی که ایجاد می کند، مخل آسایش خواهد بود. این گروه همچنین فرستادن امواج ماهواره ای اینترنت را برای زندگی و فضای طبیعی پارک ها مضر می دانند.

Park

قرار است بعد از بررسی های بیشتر و به ویژه در زمینه مربوط به سلامتی مردم در مقابل امواج شرکت های اینترنتی در پارک های ملی کشور، این طرح با ارائه اینترنت رایگان در صد و پنجاه پارک ملی کانادا آغاز شود.

یادآوری اینکه در پارک های ملی واقع در انتاریو از سال ۲۰۱۲ آزمایشات و تجربیاتی در این زمینه صورت گرفته و ادامه یافته است.