شهروند ـ علی شریفیان:روز سه شنبه اتحادیه ی آموزگاران کاتولیک انتاریو که ۵۰ هزار عضو دارد در وب سایت خود اعلام کرد در صورتی که با مسئولان دولت به توافق نرسند از روز ۱۷ آگوست به صورت قانونی اعتصاب خود را شروع می کنند.

در وب سایت این اتحادیه خاطرنشان شده والدین دانش آموزان باید بدانند ما فقط بر سر حقوق و مزایا و مسائل کاری با دولت اختلاف نظر نداریم، بلکه مسائل مهم تر مربوط به آموزش دانش آموزان است.

۹۴ درصد اعضای این اتحادیه در ماه اپریل به اعتصاب رای داده اند. نمایندگان اتحادیه مذاکرات خود را با نمایندگان آموزش و پرورش از روز چهارشنبه شروع کرده و این مذاکرات امروز پنجشنبه هم ادامه خواهد یافت.ontario-teachers

خانم آن هاوکینز، دبیر کل اتحادیه گفته است: «پیشرفت های کمی در مذاکرات شده و ما می خواهیم به توافق برسیم، اما نه به هر قیمتی، و نه به قیمت لطمه خوردن به آموزش دانش آموزان.»