شهروند علی شریفیان: به گزارش رسانه های فرانسه، یک زن توریست کانادایی روز سه شنبه برای اولین بار در یک بار ایرلندی، دو افسر فرانسوی که مشغول به کار نبوده و اوقات فراغت خود را می گذراندند، ملاقات کرد و بعد از این ملاقات این زن ۳۴ ساله که اهل تورنتوی کاناداست، موافقت می کند همراه این افسران به محل کارشان، به قرارگاه پلیس برود. پس از چند ساعتی زن با حالتی آشفته از قرارگاه خارج شده و به یکی دیگر از افسران می گوید که به طور دسته جمعی به وی تجاوز شده است. انتشار این خبر از روز چهارشنبه در رسانه های فرانسه و کانادا بازتاب یافته و سر و صدای زیادی ایجاد کرده است. نام زن کانادایی و افسرانی که متهم به تجاوز به وی شده اند، اعلام نشده است. افسران درگیر در این ماجرا پس از بازپرسی اولیه با گذاشتن وثیقه آزاد شده اند.

parispolice

روز یکشنبه وزیر امور داخلی فرانسه با انتشار بیانیه ای خبر داد دو افسر متهم به شرکت در این تجاوز احتمالی و همینطور افسر سومی که شاهد ماجرا بوده، از خدمت منفصل شده اند و به دنبال ارائه دادخواست از سوی زن کانادایی، این افسران مورد بازجویی قرار گرفته و خواهند گرفت وزارت امور خارجه کانادا هم مدعی تجاوز دسته جمعی به یک شهروند خود شده و خواستار رسیدگی به این ماجراست. خانمی که ظاهرا مورد این تجاوز دسته جمعی قرار گرفته به تورنتو برگشته اما وکیل یکی از افسران گفته است این خانم باید موقع به جریان افتادن پرونده به پاریس برگردد. وزارت امور خارجه کانادا به دلیل حفظ امور خصوصی این زن حاضر نشده برگشت وی را به کانادا تائید و یا تکذیب کند. در قسمتی از بیانیه وزیر امور داخلی فرانسه توضیح داده شد که اگرثابت شود این افسران دست به تجاوز به این خانم زده اند، با آنها به شدت برخورد خواهد شد.