شهروند علی شریفیان: روز جمعه، دنی کودر، شهردار پوپولیست مونترال در یک کنفرانس خبری در شهرداری این شهر اعلام کرد به عنوان طرحی آزمایشی تابستان امسال بارهای دو خیابان پر رفت و آمد، خیابان های  سن دنی و کرسنت به جای ساعت سه که هم اکنون بر اساس قانون از مشتریان خود با مشروبات الکلی پذیرایی می کنند، می توانند سرو مشروبات را تا ساعت پنج و نیم بامداد ادامه دهند. این طرح موقتی بین ۱۲ جون تا ۵ جولای و به صورت آزمایشی اجرا می شود. دنی کودر از این فرصت استفاده کرده و با طعنه به تورنتو گفت: «متروپولیس باید زندگی شبانه داشته باشد.» و اضافه کرد اگر هم تورنتو شب های کمی لذت بخش دارد به خاطر اینست که نیم میلیون مونترالی به آنجا رفته و در آنجا ساکن شده اند.

saint-denis-bars

یادآوری اینکه در تورنتو، بزرگترین شهر کانادا بارها حداکثر تا ساعت دوی بامداد می توانند مشروبات الکلی سرو کنند. کودر یادآور شد که افزایش ساعات سرو اکل در بارهای این دو خیابان مونترال مورد تائید رئیس پلیس هم قرار دارد. از سویی اما رئیس و اعضای اتحادیه صاحبان بارهای مونترال از این تصمیم کودر عصبانی شده اند و می گویند این قانون باید شامل همه بارهای مونترال بشود. پیتر سرگاکیس رئیس این اتحادیه که خود چندین بار و رستوران در مناطق مختلف مونترال و مرکز این شهر دارد به رسانه ها گفته تاکنون ده ها شکایت از سوی اعضای اتحادیه صاحبان بارهای مونترال درباره طرح کودر دریافت کرده است.