شهروند- علی شریفیان: شاون آتلو رئیس مجمع ملی اقوام بومی کانادا که از سال ۲۰۰۹ به این مقام انتخابات شده بود، به دلیل اختلاف نظر و کشمکش روسای اقوام بومی کشور Shawn-Atleoبر سر لایحه پیشنهادی دولت استفن هارپر برای آموزش کودکان اقوام بومی استعفاء داده است. او روز جمعه هفته گذشته در یک کنفرانس خبری در اتاوا کناره گیری اش را اعلام کرد. استعفای شاون آتلو باعث تعجب گروه زیادی از ناظران سیاسی و اعضای اقوام بومی شد. شاون آتلو با طرح دولت برای آموزش کودکان اقوام بومی موافق بود. او ضمن اعلام خبر کناره گیری خود توضیح داد که تماس های زیادی درباره توافقش با این لایحه داشته و انتقادات زیادی از او شده است و او نمی خواهد سدی در راه رسیدن روسا و اعضای اقوام بومی به خواسته های که به آن باور دارند، بشود و به همین دلیل استعفاء می دهد. مجمع ملی اقوام بومی کانادا قرار است تا برگزاری انتخابات برای گزینش رهبر دائمی، یک رهبر موقت برای مجمع ملی خود انتخاب کنند. با انتشار خبر استعفای آتلو از مقام خود، استفن هارپر، نخست وزیر دولت فدرال بیانیه ای منتشر و در آن از کناره گیری او اظهار تاسف کرده است.