شهروند ـ فرح طاهری: روز یکشنبه ۱۱ می ۲۰۱۴، مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا در سالن اجتماعات مرکز امور شهری نورت یورک برگزار شد

و طی آن انتخابات برای شش کرسی خالی شده ی هیئت مدیره کنگره برگزار شد.
پس از ثبت نام و دریافت برگه های رای گیری، در خارج از سالن تعدادی مایل بودند که زودتر رای داده و بروند، ولی سلمان سیما به عنوان ناظر انتخابات اجازه ی رای دادن قبل از تصویب لوایح را نداد.
در آغاز دکتر فرخ زندی گزارشی از فعالیت سال گذشته کنگره ایرانیان کانادا داد.
در بخشی از این گزارش، دکتر زندی اشاره کرد که اولین قدم را در جهت گسترش آی سی سی فراتر از تورنتوی بزرگ برداشته اند و ونکوور هم در این راه اقدام کرده و با شهرهای بزرگ دیگر همچون وینیپگ هم در حال مذاکره برای تشکیل کنگره های شهرهای خودشان هستند تا آی سی سی به معنای واقعی خود، کنگره ی ایرانیان کانادا بشود.

ICC-H

پس از آن دکتر داود کفایی، خزانه دار کنگره، گزارش مالی کوتاهی داد که این گزارش با انتقاد و اعتراض برخی از حاضران روبرو شد.
دکتر کفایی گفت، گزارش کامل مالی در سایت ما قرار دارد و همچنین حدود پنجاه نسخه کپی آنها در مقابل در قرار دارد. بعد از اینکه این نسخه ها بین افراد پخش شد، انتقادها مشخص تر مطرح شد و از اینکه فقط مبلغی در گزارش ذکر شده بدون اشاره به اینکه این مبلغ توسط چه فرد یا ارگانی به کنگره پرداخت شده، ضمن تأکید بر اعتماد کامل به اعضای هیئت مدیره، به عدم شفافیت در گزارش دهی اشاره شد و اظهار امیدواری شد که هیئت مدیره ی آینده به گزارش دهی بهتر اهمیت دهد.
علیرغم اعتراضات، برای تائید گزارش مالی رای گیری به عمل آمد و این گزارش با ۶۶ رای موافق و ۵۳ رای مخالف، تصویب شد.
مورد بعدی که قرار بود در این مجمع در معرض رای گیری قرار بگیرد، طرح تغییرات قوانین و مقررات کنگره بود که با توجه به کمبود وقت در این جلسه برای بحث و گفت وگو و بررسی تک تک موارد مطروحه، هیئت مدیره ی فعلی به گفته ی دکتر زندی، تصمیم گرفت که یک مدت زمان سه ماه برای بررسی آن قرار داده شود و هیئت مدیره ی جدید طی یک مجمع عمومی فوق العاده، آن را به رای بگذارد.
تعدادی از افراد در این زمینه ابراز نظر کردند و در نهایت بحث روی این لایحه برای مجمع عمومی فوق العاده گذاشته شد.
لایحه ی بعدی رای گیری برای تغییر ماده ای در قوانین کنگره بود که طی آن افرادی که کمتر از یک سال عضویت کنگره ایرانیان کانادا را دارند، نمی توانند برای هیئت مدیره کاندیدا شوند، رای گیری شد که آیا مجمع با کاندیدایی خانم امیلی هودی و آقای شهرام نامورآزاد که هر دو کمتر از یک سال عضویت کنگره را دارند، موافقند یا مخالف؟
این لایحه با اکثریت آرا تصویب شد و این دو نفر در رقابت ها باقی ماندند.
سپس به هر یک از کاندیداها سه دقیقه فرصت داده شد تا خودشان را به اعضا معرفی کنند و اینکه چرا خود را کاندیدا کرده اند.
پس از اینکه ده کاندیدای حاضر در سالن از وقت مربوط به خود استفاده کردند، رای گیری آغاز شد.
پس از چندین بار اعلام برای زمان بسته شدن در صندوق، در ساعت مقرر رای گیری و دریافت آرا پایان گرفت و کار شمارش آرا آغاز شد.

ICC

هیئت شمارش آرا و نظارت متشکل بودند از:
آقایان شهرام صارمی، حسن حسن زاده، خانم ها زهره بختیار، سهیلا همتی و تعدادی هم داوطلب در این کار مشارکت داشتند.

نتیجه آرا:
۱ـ فرهنگ فرید ـ ۲۳۲ رای، ۲ـ بهمن رودگرنیا ـ ۱۶۷ رای، ۳ـ بهروز آموزگار ـ ۱۵۰ رای ، ۴ـ رضا قاضی ـ ۱۳۷ رای، ۵ـ شهرام نامورآزاد ـ ۱۳۰ رای، ۶ـ آرشاک شجاعی ـ ۱۱۹ رای، ۷ـ داود کفایی ـ ۱۱۸رای، ۸ـ آرشام پارسی ۱۱۳ رای، ۹ـ مهدی امین ـ ۱۱۰ رای، ۱۰ـ مهدی شمس ـ ۹۵ رای، ۱۱ـ خانم امیلی هودی ـ ۳۸ رای.

در نتیجه آقایان فرهنگ فرید، بهمن رودگرنیا، بهروز آموزگار، رضا قاضی، شهرام نامورآزاد و آرشاک شجاعی در کنار سه عضو باقیمانده از دوره قبل خانم ها سارا تخشا، سیما دینی و شهلا غفوری، ۹ عضو هیئت مدیره ی کنگره ایرانیان کانادا را تشکیل خواهند داد.
در جریان رای گیری اعتراض و اختلاف نظرهایی پیش آمد. هر کسی می توانست جز رای خودش، فقط نیابت از یک نفر دیگر را داشته باشد و حداکثر دو رای در صندوق بیندازد. در جریان رای گیری فردی می خواست ۱۱ رای در صندوق بیندازد و توجیه اش این بود که این افراد در سالن بوده اند و برای لحظاتی بیرون رفته اند و برخواهند گشت. ناظر داوطلب، سلمان سیما، نپذیرفت و پس از بستن صندوق ها و شروع شمارش آرا، وقتی صاحبان آن آرا به محل صندوق آمدند، اعتراض آنها موجب تنش و تشنج در جریان شمارش آرا شد. آقای شهرام صارمی نظر کاندیداها را در مورد پذیرش یا عدم پذیرش این آرا خواست، که در نهایت این آرا پذیرفته نشدند.