شهروند – علی شریفیان: مدیر یک رستوران در بریتیش کلمبیا که ماه آینده افتتاح می شود، قصد دارد دادن و گرفتن انعام را ممنوع کند.
رستوران Smoke N Water بی سی جایی در صورتحساب هایش برای انعام در نظر نگرفته است.

david-jones

مدیر این رستوران دیوید جونز گفته است اگر مشتریان انعام نقدی بدهند این انعام ها جمع آوری و به بنگاه های خیره داده خواهد شد.
صاحب این رستوران به رسانه ها گفته است رسم دادن و گرفتن انعام در رستوران ها یک امر رایج اما نادرستی است.
یادآوری این که در بیشتر رستوران های امریکایی شمالی قسمتی از درآمد کارکنان آن از طریق انعام تأمین می شود و دیوید جونز درباره این موضوع گفته است کارکنان رستوران ها دستمزدهایی برای شان در نظر گرفته شده که می توانند با آن خوب زندگی کنند و نیازی به انعام نخواهند داشت.
در حال حاضر در رستوران های بی سی کسانی که در آشپزخانه کار می کنند دستمزد متوسط و معمولشان حدود ۱۱ دلار در ساعت و کسانی که غذا سرو می کنند ساعتی ۱۰دلار دستمزد می گیرند.
صاحب این رستوران گفته است که برای کارکنان خود ساعتی حدود ۱۵ دلار دستمزد در نظر گرفته است.
اگر این رستوران موفق به انجام این کار شود و انعام را ممنوع کند برای اولین بار خواهد بود که در کانادا یک رستوران بدون انعام کار خواهد کرد.