شهروند – علی شریفیان: پلیس در حال تحقیق درباره ضرب و شتم یک زن ۸۰ ساله در پارک اوپنهایمر در منطقه شرق ونکووراست، که به داخل دستشویی کشانده شده و پس از این که او را به شدت مضروب کرده اند، پول او را هم دزدیده اند.
براندی فینچ من، پلیس ونکوور به خبرنگار سی تی وی گفته است این خانم سالمند حدود ظهر مشغول قدم زدن در پارک بوده که زنی ناشناس به او حمله کرده، وی را به دستشویی کشانده و چنین صدماتی بر او وارد کرده است.
عابری که از آن جا عبوری کرده با دیدن جراحات خانم سالمند به پلیس خبر داده و پلیس برای کمک به آن جا رفته است.

park
راندی فینچ من گفته است ما در تلاش پیدا کردن زنی هستیم که مرتکب این عمل ناشایست شده و از همه مردم درخواست داریم اگر در روز حادثه یکشنبه هفته گذشته در پارک اوپنهایمر بوده و احتمالا خبری از این زن دارند، اطلاعات خود را در اختیار پلیس بگذارند.