مطابق با ۱۳ می ۲۰۱۴
پیام بیت العدل اعظم الهی (مرجع جهانی بهائیان جهان) در رابطه با ششمین سالگرد زندانی شدن ۷ نفر از مدیران جامعه بهایی در ایران
سالی دگر از مسجونیّت جمعی از هم‌کیشان شما به سر آمد. شهروندانی نوع پرور و وطن دوست که با وجود محرومیت از حقوق انسانی خویش، همّ‌شان بر آن بود که به تمشیت امور جامعه پردازند، وسایل تربیت کودکان را فراهم سازند، به جوانان محروم از تحصیلات دانشگاهی کمک کنند، به نگهداری سالمندان همت گمارند، با الهام از مفاهیم روحانی آیین خود رفتار و سلوکی پاک و منّزه ترویج دهند، و در راه ایجاد اجتماعی زنده و پویا خدمت نمایند. این بود گناهانی که آن عزیزان را علاوه بر مشقّات فراوان اسیر غل و زنجیر اهل عدوان نمود. البته دیگر بهائیان عزیز آن سرزمین هم به خاطر تمسّک کامل به تعالیم والای الهی هم چنان هدف تیز تعصّبات خشک مذهبی قرار دارند، دچار صدمات بی شمارند و عده ای نیز اسیر بند و زندان اند. با وجود این مظالم بسیار که جزئیات آن بر هر منصف دانایی روشن است، مسئولین امور در نهایت گستاخی در مجامع بین المللی و رسانه های عمومی نقض حقوق بهائیان در آن کشور را انکار نموده به انتشار اتهامات ناروا در باره شما مظلومان می‌کوشند. ولی با آگاهی روز افزون ایرانیان و جهانیان به مقاصد اهل بهاء، کذب این انکارها و اتهامات آن چنان ثابت و مبرهن شده که مفتریان و انکار کنندگان اعتبار خود را حتی برای دیگر ادعاهای خویش نیز از دست داده اند. به گفته شاعر:
زبانی که با راستی یار نیست به گیتی کس او را خریدار نیست

religion-h
مروری اجمالی بر وقایع دوازده ماه اخیر حاکی از افزایشی چشم‌گیر در میزان حمایت از حقوق حقه شما است. این پشتیبانی از طرف توده مردم در ممالک مختلف جهان و نمایندگان منتخب آنان طی سالیان متمادی موجب نهایت قدردانی این جمع بوده ولی آنچه حال در خور ستایش و سپاس مخصوص است ندای هم میهنان عزیز شما در درون ایران است که بعد از آگاهی بر وسعت بی عدالتی های وارده بر شما در شرایطی بسیار دشوار در کمال شجاعت و صداقت، بیش از پیش به دفاع از حقوق شما برخاسته اند. برخی از مروّجین عدالت، هنرمندان، دولت مردان، متفکرین و دیگر شهروندان روشن ضمیر و حتی نفوسی انسان دوست از درون سلول های زندان، مهر سکوت را شکسته اند. این بانگ عدالت خواهی که در ابتدا از اقصی نقاط جهان برخاست و به مرور صدای ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز به آن پیوست، حال در مقیاسی بی‌سابقه در ایران شدت می گیرد. ولی ورای آگاهی به عمق بی عدالتی نسبت به بهائیان، هم وطنان روشن فکر شما در باره اصول و تعالیمی نیز می‌اندیشند که هم زندگی شما عزیزان را شکل می‌دهد و هم بنیانی متین برای ایجاد جامعه ای پیشرو می باشد: تعالیمی از قبیل حرمت کرامت انسانی، یگانگی و برابری نوع بشر از هر قوم و قبیله و نژاد و عقیده، تساوی زن و مرد، رهایی از تعصبات، پای بندی به یادگیری و کسب علم و دانش، مهار آتش حرص و طمع، ترویج اقتصادی عاری از ثروت مفرط و فقر فاحش، و تعامل بین خرد و ایمان.
دوستان عزیز و محبوب: این آگاهی و بیداری وجدان در کشور خویش را البته ارج می نهید زیرا به خوبی واقفید که در برابر هر ندای علنی که در پشتیبانی از حقوق شما ستم دیدگان و در تمجید از این تعالیم به گوش می رسد هزاران نفوس دیگر دور از انظار به گفتگو مشغول اند و به مرور فرا می‌گیرند که چگونه با توجه به جوّ موجود عقاید خود را آشکارا در این موارد ابراز دارند و به جمع مدافعین شما و مروّجین صلح و آشتی بپیوندند.
ملاحظه فرمایید که شرح و بسط سخیفی که اذهان بیمار مغرضین و افکار محدود متعصّبین درباره تاریخ دیانت بهایی و رسوم و مقاصد بهائیان ساخته و پرداخته و در طول یک صد و هفتاد سال اخیر سعی در ترویج آن شده، چگونه در طی چند سال گذشته بطلان آن ثابت گشته است. به علاوه هم‌وطنان کنجکاو و تیزهوش شما به این فکر افتاده‌اند که دلیل این سرسختی در کژ انگاشتن عمدی و تخطئه این نهضت روحانی که از سرزمین ایران برخاسته و در سراسر گیتی از احترامی قابل ملاحظه برخوردار است چیست.
موجب مسرت فراوان این مشتاقان است که با اقدامات شجاعانه و خالصانه نفوسی که خواهان ترقی ایران هستند، فرهنگ هم زیستی مسالمت آمیز بین اقوام متنوع و ادیان مختلف که از ویژگی‌های فرهنگ اصیل آن سرزمین باستانی است در حال تجدید و شکوفایی می‌باشد. از جمله این چنین وقایع چشم‌گیر سال گذشته در ایران در رابطه با وضعیت بهائیان اقدامات ذیل را می توان نام برد: پشتیبانی علنی شخصیت های برجسته اجتماع از حقوق جامعه بهائی، تشویق عموم توسط افراد محترم و نام دار به دلجویی از بهائیان، پیگیری مشکلات بهائیان از طرف برخی از بانوان شیردل و ممتاز ایران زمین و ابراز همدردی علنی و خصوصی از جانب بعضی روحانیون عالی مقام اهل تشیّع. ولی فراخوان عمومی یک روحانی بلندپایه ایرانی به هم زیستی مسالمت آمیز میان پیروان همه ادیان، اقدامی چنان مهم با پیامدی چنان مفید و دامنه‌ای چنان وسیع بود که مورد تمجید و حمایت رؤسای ادیان از جمله مسلمانان در دیگر کشورها قرار گرفت و برخی اظهار امیدواری نموده‌اند که با گسترش چنین اقدامات خردمندانه‌ای شاید بتوان آگاهی جمعی لازم نسبت به ریشه اصلی تعصبات مذهبی، مشکلی اجتماعی که میلیون ها نفر در سراسر عالم با آن دست به گریبانند، را افزایش داد. در آثار بهائی این قبیل علمای روحانی و منقطع از امور دنیوی با عباراتی چون “رحمت یزدان” و “موهبت رحمن” توصیف گشته‌اند و همچنین در باره نفوس سلیمه مخلصه ای که خادم عالم انسانی و مروّج صلح عمومی می‌باشند وعده داده شده که “عنقریب هر یک مانند کوکب نورانی از افق انسانی طالع و لائح شوند و آفاق را منوّر نمایند.”
نظری بر اوضاع جهان بیافکنید. ابر تیره قساوت و بی رحمی، تعصب و سرکوب‌گری عالم را فرا گرفته و دیده‌ها را تار و قلوب را پرملال ساخته است. ولی در عین حال در همه جا و درکشور خود شما نیز نفوس بی شماری هستند که تمسّک شان به اصول سازنده، به محبت و اخوّت، به انصاف و عدالت و به جهان بینی و بشر دوستی چنان قویم و پایدار است که حاضرند به خاطر پیشرفت جامعه و سعادت دیگران و برای ساختن آینده ای درخشان از منافع شخصی خود بگذرند. این نفوس با این گونه فدارکاری ها تحسین همگان را برمی‌انگیزند و به تدریج با آرامشی خاص ولی با نتایجی غیر قابل انکار موجب تنویر افکار می‌گردند و جّو لازم را برای تحقق اصل وحدت در کثرت می‌آفرینند. الحمدالله که شما پیروان حضرت بهاءالله نیز در زمره این نفوس هستید، به نور ایمان مزیّن اید، به اصول و تعالیم الهی پایبندید و با زندگی خود که ملهم از تعالیم محیی عالمیان است موجب تقلیب قلوب شده و می‌شوید. پس شعله فروزنده امید را در سینه محفوظ دارید و با عزمی جزم در مسیر خود گام بردارید. ظلم و ستم که در ظلمت کذب و نادرستی نشو و نما می‌کند البته از تابش نور صداقت و محبت گریزان است زیرا که این تابش مآلاً تاریکی تعصبات را بزداید و راه عدالت و مساوات را روشن نماید.
ادعیه قلبی این مشتاقان، قدردانی ابدی هم کیشان و تحسین روزافزون مردم جهان از آنِ شماست.
بیت العدل اعظم