شهروند ـ علی شریفیان: فیلم مستند “با من از دریا بگو” مستند دیگری است که درباره کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ ساخته شده است. این فیلم به مادران خاوران هدیه شده است. با من از دریا بگو به انتخاب مدیران جشنواره جهانی فیلم مونترال در این دوره جشنواره نمایش داده خواهد شدposter.

فیلم را رضا علامه زاده کارگردانی کرده، اسفندیار منفردزاده موسیقی آن را ساخته و تهیه کننده آن بیژن شاهمرادی است.

رضا علامه زاده عمدتا مستندساز است و در فیلم های مستند خود به مسائل سیاسی می پردازد. این فیلم از تولیدات بنیاد سینمایی برداشت ۷ است. جشنواره جهانی مونترال هرساله از اواخر ماه اوت تا اواسط سپتامبر برگزار می شود.