شهروند- بر اساس آمارهای جدید کانادایی ها نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته ی دنیا و میانگین جهانی، مدت زمان بیشتری در انتظار دریافت خدمات بهداشتی درمانی هستند، اما بعد از دریافت این خدمات نسبت به مردم کشورهای دیگر رضایت بیشتری دارند. آمارگیری سال ۲۰۱۶ نشان می دهد که بسیاری از کانادایی ها از این که مدت زمان زیادی را باید برای دیدن پزشک متخصص و رسیدگی های اورژانس صرف کنند شکایت های فراوانی به سازمان بهداشت و درمان کانادا کرده اند، اما اغلب آنها بعد از دریافت خدمات راضی هستند و از سطح بالای خدمات بسیار تعریف می کنند.

باید توجه داشت که کانادایی ها نسبت به کشورهای دیگر بیشتر به پزشک معالج خود مراجعه می کنند و این شاید به خاطر کمبود دسترسی های آنلاین به پزشکان خانواده و ضعف سیستم در دریافت نتایج آزمایشگاهی  است.

کانادایی ها باید بتوانند به راحتی از طریق سیستم آنلاین نتایج آزمایش های خود را دریافت کرده و سئوال های معمول خود را از دکتر معالج بپرسند، اتفاقی که تعداد مراجعه به پزشکان را بسیار کاهش خواهد داد.

بر اساس یافته ها از هر ۵ کانادایی یک نفر باید حدود یک هفته برای دیدن پزشک خانواده صبر کند. گاهی صبر کردن بسیار آزار دهنده است بخصوص در مورادی که بیمار در حال درد کشیدن است و یا نگران دریافت تشخیص پزشک می باشد.