پیرو اطلاعیه ای که لیلی پورزند، کاندیدای درون حزب لیبرال فدرال از منطقه ویلودیل جهت اعتراض به لایحه C-24 در نشریات منتشر کرد، خود نیز طی نامه ای به نماینده مجلس فدرال منطقه ویلودیل از حزب محافظه کار (آقای چانگسن لیانگ)، به عنوان یک شهروند از ایشان خواست تا به این لایحه در مجلس رأی منفی دهد.

رونوشت این نامه همچنین به دفتر وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا (آقای کریس الکساندر) نیز ارسال شده است. اوهمچنین اعضای کامیونیتی ایرانی را به ارسال نامه ای مشابه به نمایندگان محلی مجلس فدرال منطقه زندگی خود تشویق کرده و توصیه می کند رونوشت نامه به دفتر وزیر مهاجرت و شهروندی نیز ارسال شود.

در این نامه لیلی پورزند از نماینده مجلس فدرال منطقه خود خواسته است تا به این لایحه به دلایل زیر رأی منفی دهد:

متن نامه ارسالی و پیشنهادی به شرح زیر است

Lily:

Dear Chungsen Leung,

I understand that the government’s overhaul of Canada’s citizenship rules, known as Bill C-24, is on the verge of passing in the House of Commons.
I am writing to express my deep concerns about this bill.

۱.   Bill C-24 will shatter a core principle of Canadian citizenship, “all Canadians have equal rights”. This bill will create a second-class citizens of those who are born elsewhere or are a dual citizens. Under this bill Canadian citizenship of those Canadians will be worth less than the others.

۲.   Bill C-24 puts the onus on persons whom the immigration minister believes to have another nationality to prove otherwise. This is particularly unfair as Bill C-24 is asking a person to prove a negative to a party that already believes they are being untruthful.

۳.   Under this bill, the Citizenship Minister, and NOT the court, could revoke citizenship of individuals. Instead of having a court review the facts to determine whether a person’s citizenship should be revoked, the revocation power is at the full discretion of the Immigration Minister.

This bill is contrary to the core values and principals of Canadian Charter of Rights and Freedom. I would like to ask you to vote against bill Bill C-24.

Best,

Lily Pourzand

 

CC: Canada’s Citizenship and Immigration Minister, Chris Alexander

 

برای پیدا کردن آدرس ایمیل نماینده محل خود، کدپستی خود را در سایت زیر وارد کنید:

http://www.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/HouseofCommons/MemberByPostalCode.aspx?Menu=HOC

ایمیل دفتر وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا: Minister@cic.gc.ca