شهروند ـ علی شریفیان:جاستین ترودو در یک مصاحبه مفصل رادیویی با سی بی سی درباره اهمیت نتایجی که در انتخابات انتاریو به دست آمد و تاثیرات آن بر انتخابات فدرال ۲۰۱۵ توضیحات جالبی داده است.

ترودو در قسمتی از این مصاحبه گفت دولت محافظه کار باید از شکست همتایش در انتاریو درس بگیرد. او توضیح داد از زمانی که محافظه کاران بر سر کار آمده اند مردم کانادا، طبقه متوسط کانادا و نیازهای آنها فراموش شده است. او با ابراز خوشحالی از پیروزی لیبرال ها در انتاریو به رهبری کاتلین وین گفت این پیروزی با توجه به اینکه انتاریو مرکز اقتصادی کاناداست، بسیار مهم است و به ما نشان می دهد که مردم فریب ترفندها و بازی های سیاسی را نمی خورند و به حزبی رای می دهند که بهترین برنامه را برای بهبود زندگی آنها ارائه کند

justin-trudeau.

روز ۳۰ جون در چهار حوزه انتخاباتی انتخابات میان دوره ای انجام خواهد شد. دو حوزه در آلبرتا و دو حوزه در انتاریو که یکی از آنها ترینیتی اسپادایناست. نمایندگی این حوزه برای چند دوره در دست اولیویا چاو، از ان دی پی بوده است . این کرسی را لیبرال ها در انتخابات انتاریو به دست آوردند. نتایج انتخابات میان دوره ای ۳۰ جون آزمایشی عملی از تاثیرات نتیجه انتخابات انتاریو بر سیاست و صف بندی احزاب فدرال خواهد بود.