شهروند- از ابتدای سال ۲۰۱۸ و بر اساس تغییرات ایجاد شده در قوانین کار در انتاریو میزان حداقل حقوق و دستمزد از ۱۱.۶۰ دلار به ۱۴ دلار افزایش پیدا کرد. این تغییر باعث اعتراض بسیاری از صاحبان کسب و کار در انتاریو شد و بسیاری از مخالفان این تغییر اعلام کردند که افزایش میزان حداقل حقوق و دستمزد باعث خواهد شد که بسیاری از مشاغل از بین برود و بیکاری ایجاد شود.

کافه ی زنجیره ای تیم هورتونز اما روش دیگری را در پیش گرفت و از کارمندان خود نیز خواست که درباره ی آن با هیچ فردی صحبت نکنند، اما بسیاری از مشتریان دائمی این کافه زنجیره ای با زیرکی توانستند پرده از اتفاقی بردارند که به یکی از خبرهای تیتر اول تمامی روزنامه ها در کانادا تبدیل شده است.

براساس گفته های یواشکی کارمندان این کافه، صاحبان تیم هورتونز برای جبران افزایش حداقل حقوق، بسیاری از مزایای بیمه و دندانپزشکی را حذف کرده اند و دیگر برای ساعت های استراحت به کارمندان خود پولی پرداخت نمی کنند و گاه آنها را مورد آزار و اذیت کلامی هم قرار داده اند.

بعد از انتشار خبر تیم هورتونز از پاسخ دادن سرباز زد و بسیاری از کارمندان به کمپین مجازی  #BoycottTimHortons پیوستند.

بسیاری از مشتریان دائمی تیم هورتونز می گویند که حاضر هستند قهوه و دونات خود را به قیمت بالاتری خریداری کنند تا این که شاهد این باشند کارمندان این کافه زنجیره ای مزایا و حقوق خود را از دست بدهند. افرادی که تیم هورتونز را بایکوت کرده اند انتظار دارند تا این فشارها باعث شوند صاحبان این کافه زنجیره ای دست از این اقدامات برداشته و شرایط را به حالت قبلی بازگرداند.