شهروند – علی شریفیان: اولیویا چاو کاندیدای صاحب نام و مشهور مقام شهرداری تورنتو اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات برای کمک به مشکل ترافیک تورنتو ۲۰۰ کیلومتر جاده اختصاصی برای دوچرخه سواران در سطح شهر احداث خواهد کرد. الیویا چاو می گوید استفاده از دوچرخه در تورنتو از سال ۲۰۰۱ به اینسو افزایش چشمگیری پیدا کرده و ما می توانیم با ایجاد خطوط عبور و مرور مخصوص، استفاده از این وسیله نقلیه را تشویق کنیم. وی توضیح داده ۲۰۰ کیلومتر جاده ویژه را در مدت چهارسال احداث خواهد کرد و هر سال تنها ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار برای عملی کردن این طرح لازم است.
اولیویا چاو شهر شیکاگوی امریکا را در تائید طرح خود مثال آورده است. شهر پر جمعیت شیکاگو هم اکنون ۳۲۲ کیلومتر باریکه جاده مخصوص دوچرخه سواران دارد و به خاطر تاثیر مثبت این جاده بر رفت و آمد در این شهر، قرار است این جاده های مخصوص تا سال ۲۰۲۰ طولش به دو برابر افزایش داده شود.

Bike_Lane
اولیویا چاو جزو ۵۰ کاندیدای شهرداری تورنتو و از جمله راب فورد، شهردار کنونی تورنتوست. انتخابات شهری تورنتو در ماه اکتبر برگزار خواهد شد.