دکتر مریدی با حفظ سمت به وزارت آموزش عالی هم منصوب شد

کاتلین وین اولین نخست وزیر زن و زن همجنسگرای انتخاب شده در تاریخ انتاریو، پس از پیروزی بزرگ تاریخی خود در چهل و یکمین دوره انتخابات مجلس قانوگذاری انتاریو و افزایش تعداد نمایندگان لیبرال مجلس، روز سه شنبه در مراسمی ویژه در کوئینز پارک کابینه خود را معرفی کرد و وزرای کابینه اش مراسم سوگند را هم در مقام های جدید خود بجای آوردند.
کاتلین وین تقریبا استخوانبندی کابینه قبلی خود را پی و پایه کابینه خود قرار داده اما در ترکیب کابینه تغییرات زیادی داده است. یکی از این تغییرات عمده اینکه دب ماتیوز که در کابینه قبلی وزیر بهداری بود اکنون معاون نخست وزیر و مسئول خزانه داری شده است. به جای ماتیوز، اریک هاسکین به وزارت بهداری گماشته شده است. چارلز سوسا وزیر دارایی و امور مالی در سمت خود ابقاء شد. وزارت مهم آموزش و پرورش به لیز ساندالز سپرده شده است. دکتر رضا مریدی با حفظ سمت وزارت پژوهش و نوآوری به وزارت آموزش، کالج ها و دانشگاه هم منصوب شده است.
کاتلین وین به هنگام معرفی کابینه در سخنرانی خوشبینانه ی خود گفت «دهه پیش رو، دهه ی انتاریو خواهد بود.» اشاره نخست وزیر به اجرای برنامه و طرح هایی است که حزب لیبرال برای بهبود امور مختلف انتاریو در دست کار دارد و در بودجه اش و همینطور در جریان مبارزات انتخاباتی درباره آنها سخن گفته است.
کاتلین وین هیچیک از وزرای پیشین را از کابینه کنار نگذاشته است. او خود همچنان به عنوان وزیر امور بین دولتی انجام وظیفه خواهد کرد، اگرچه دیگر وزیر غذایی و کشاورزی نخواهد بود.

تغییرات عمدهwynne-cabinet-S

دکتر اریک هاسکینز، وزیر بهداری: دکتر هاسکینز که سابقه ی خدمت نیکوکارانه به کودکان مناطق جنگزده دارد، وزارت بهداری را از دب متیوز تحویل گرفت. هاسکینز برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ از حوزه ی سن پال در دان تاون تورنتو به مجلس راه یافت. او در رقابت برای رهبری حزب لیبرال انتاریو در آغاز در مقابل کاتلین وین قرار گرفت ولی بعد به پشتیبان او تبدیل شد.

دب متیوز، رئیس هیئت خزانه داری و معاون نخست وزیر: متیوز از وزارت بهداری که از سال ۲۰۰۹ در اختیار او بود، به ریاست هیئت خزانه داری منصوب شد. وظیفه ی متیوز در این پست کلیدی این است که کسری بودجه را تا سال ۲۰۱۸ جبران کند.
میتزی هانتر، دستیار وزیر دارایی: نماینده ی حوزه ی اسکاربرو ـ گیلدوود در مجلس، برای اجرای طرح بازنشستگی لیبرال ها به خدمت گرفته شده است.

گلن موری، وزیر محیط زیست: شهردار اسبق وینی پگ از وزارت حمل و نقل به محیط زیست رفت. بعضی این پست را پایین تر از پست قبلی موری می دانند و آن را تنزل برای او می خوانند، در حالی که نخست وزیر در پاسخ به این نظر، گفت: در کابینه پست بد وجود ندارد.

استیون دل دوکا، وزیر حمل و نقل: پست وزارت حمل و نقل به استیون دل دوکا نماینده ی حوزه ی وان رسید. این وزارت خانه وظایف مهمی در پیش رو دارد زیرا که لیبرال ها می خواهند ۲۹بیلیون دلار درخصوص حمل و نقل عمومی، جاده ها و پل ها هزینه کنند.

سایر وزرا

رضا مریدی ـ دکتر رضا مریدی که برای سومین بار از حوزه ی ریچموندهیل به نمایندگی مجلس انتاریو انتخاب شد، ضمن حفظ سمت وزارت پژوهش و نوآوری، وزارت آموزش عالی کالج و دانشگاه ها را هم برعهده گرفته است. این برای دکتر مریدی به معنی مسئولیت های بیشتر در دولت جدید می باشد.
چارلز سوسا، وزیر دارایی: چارلز سوسا، مدیر اجرایی سابق رویال بانک، در پست خود ابقا شد و قرار است روز ۱۴ جولای، دوباره بودجه ی لیبرال ها را به مجلس ارائه دهد.
لیز ساندالز، وزیر آموزش: نماینده ی حوزه گوئلف در مجلس و از مدیران پیشین هیئت مدارس در مقام خود ابقا شد. او در مذاکرات پیش رو با اتحادیه معلمان نقش مهم و سختی خواهد داشت.
کوین فلین ـ وزیر کارwynne-onley
Deputy government house leaderجیم بردلی ـ
مایکل گراول ـ وزیر توسعه شمالی و معادن
تد مک مکین ـ وزیر خانه سازی و امور شهری
برد دوگید ـ وزیر توسعه اقتصادی و اشتغال
جف لیل ـ وزیر کشاورزی
مایکل چان ـ وزیر شهروندی، مهاجرت و تجارت بین المللی
هلنا جکزک ـ وزیر خدمات اجتماعی و کامیونیتی
دیوید زیمر ـ وزیر امور بومیان
یاسر نقوی ـ وزیر خدمات اصلاحی و ایمنی
مادلین میلر ـ دادستان کل، وزیر امور فرانسه زبانان
باب چیارلی ـ وزیر انرژی
مایکل کوتو ـ وزیر توریسم، ورزش و فرهنگ
تریسی مک چارلز ـ وزیر خدمات کودکان و نوجوانان، وزیر مسائل زنان
ماریو سرجیو ـ وزیر امور سالمندان
بیل مارو ـ وزیر منابع طبیعی و جنگل ها
دیپیکا دامرلا ـ وزیر همکار بهداشت و مراقبت های طولانی مدت

مراسم قسم خوردن دکتر رضا مریدی

مراسم قسم خوردن دکتر رضا مریدی