شهروند- علی شریفیان: نتایج یک نظرسنجی که به وسیله بنگاه سنجش افکار نانوس برای سی بی سی انجام شده نشان می دهد که جان توری از پشتیبانی ۳۹ درصد مردم، اولیویا چاو ۳۳ درصد و راب فورد از حمایت ۲۲ درصد مردم برخوردار هستند.

tory
این نظرسنجی بین ۸ تا ۱۰ جولای با شرکت ۶۰۰ نفر انجام شده است. نتایج این نظرسنجی با دیگر نظرسنجی ها تفاوت قابل توجه ای دارد. در نظرسنجی های دیگر اولیویا چاو همیشه بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و جان توری بین ۲۵ تا ۲۹ درصد طرفدار داشته است.
البته نانوس ضریب خطای نظرسنجی خود را به علاوه و منهای ۴ – اعلام کرده است. جالب این که در آخرین نظرسنجی هایی که نانوس در دوره انتخابات قبلی شهری تورنتو و دو سه روز پیش از روز رای گیری انجام داد، راب فورد از طرفداری ۴۰ درصد رای دهندگان برخوردار بود و به پیروزی هم رسید و در سال ۲۰۱۱ به مقام شهرداری تورنتو انتخاب شد.