شهروند- علی شریفیان: این هفته دپارتمان دفاع ملی کانادا اعلام کرد اعزام تیم امدادهای فوری کانادا برای کمک به مردم فیلیپین و قربانیان توفان بی سابقه آن کشور در سال ۲۰۱۳ مجموعا ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار هزینه داشته است.

canada-in-philippine
این مبلغ جدا از هزینه اعزام ۲۰۰ نفر از پرسنل پزشکی و درمان ارتش کاناداست که با یک فروند هواپیمای سی ۱۳۰ پیش از نیروهای امداد فوری به فیلیپین اعزام شدند.
روز ۸ نوامبر سال گذشته، سال ۲۰۱۳ توفان سهمگین و بی سابقه ای در فلیپین در گرفت که بر اثر آنها هزاران نفر خانه و کاشانه خود را از دست دادند و ۵۰۰۰ نفر هم جان باختند. کمک های کم نظیر کانادا به مردم توفان زده فیلیپین مورد تقدیر و تحسین مردم آن کشور و جهانیان قرار گرفت.