شهروند- علی شریفیان: اولیویا چاو نماینده ی پیشین ان دی پی در پارلمان کانادا و یکی از کاندیداهای مقام شهرداری تورنتو روز دوشنبه در یک سخنرانی اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات شهری و رسیدن به مقام شهرداری تورنتو داشتن «هفت تیر» را در بزرگشهر تورنتو ممنوع خواهد کرد.
او توضیح داد: «هیچ دلیلی ندارد که کسی در شهر تورنتو نیاز به هفت تیر داشته باشد.»

OLIVIA-CHOW
چاو در قسمت دیگری از سخنرانی خود گفت : «ما دیگر نمی خواهیم شاهد رنج و درد پدر و مادرانی باشیم که جگرگوشه های خود را بر اثر خشونت بی معنی از دست می دهند و یا کودکانی که به همین شکل بی سرپرست شده اند.»
او سپس به آمار ۲۰ هزار مورد جرم و جنایت اشاره کرد که پلیس در تورنتو در پیوند با در دسترس بودن اسلحه داشته است.
این کاندیدای مقام شهرداری یادآور شد با این همه مشکل و برای کاهش پرونده های جنایی باید با راه های دیگری مبارزه کرد.
اولیویا چاو سپس خاطرنشان کرد من از مرگ آبشیر حسن، آموزگاری که اخیرا جلوی در آپارتمانش به طور اتفاقی هدف گلوله هفت تیر قرار گرفت و جان باخت بسیار اندوهگین شدم.
این وعده اولیویا چاو دنباله تلاش دیوید میلر، شهردار اسبق تورنتو برای ممنوع کردن داشتن و حمل اسحله کمری و هفت تیر در تورنتو است.