eye

شهروند علی شریفیان: ناتالی فکس ۴۲ ساله از سال های طفولیت دچار نوعی نابینایی ارثی بوده که دیدن رنگ ها، چهره ها و خواندن حروف را برای وی غیرممکن کرده بود. ناتالی از سال ۱۹۹۷ بیمار قسمت چشم پزشکی دانشگاه مک گیل بوده است. از حدود سه، چهار سال پیش گروهی از پزشکان و پژوهشگران چشم پزشکی مک گیل به مرور موفق به کشف دارویی شده اند که می تواند این نوع نابینایی را به نسبت زیادی درمان بکند. بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ در مجموع ۱۴ بیمار داوطلب برای آزمایش این دارو انتخاب شدند و پزشک معالج ناتالی فکس او را هم به جمع این بیماران می افزاید. اکنون این زن که از خردسالی تقریبا نابینا بوده با سه جلسه استفاده از دارو به نسبت زیادی بینایی اش را به دست آورده است. تیمی که زیر نظر دکتر رابرت کوئن کووپ کار کرده اند این دارو را روی گروه ۱۴ نفره داوطلب هم آزمایش کرده اند و ۱۱ نفر آنها بینایی خود را به دست آورده اند.

خاصیت قابل توجه این دارو این است که به سرعت نتیجه می دهد و علائم برگشت بینایی بین ۷ تا ۱۰ روز معلوم می شود. تیم پژوهشگران دانشگاه مک گیل با اعلام خبر این موفقیت اظهار امیدواری کرده اند که این کشف آغازی باشد برای پیدا کردن دارو و درمان برای دیگر بیماری هایی که سبب نابینایی می شوند.