شهروند- آریا علوی: “امریت بودرام” که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته خوشحال است که هنوز زنده و در کنار فامیل و دوستان خود است. در تیراندازی فستیوال کربیین ها که منجر به کشته شدن یک تن و زخمی شدن دو تن دیگر شد، خوشبختانه تلفات دیگری به بار نیاورده است.

هنوز اطلاعات دقیقی از این حادثه به وسیله پلیس منتشر نشده است. بنابر گفته شاهدان عینی، مردی شروع به تیراندازی در فستیوال کرد و افسران پلیس شروع به تیراندازی به او کردند. هنوز معلوم نیست آیا مرگ یک تن و زخمی شدن دو تن دیگر به دست پلیس انجام شده است یا مرد تیرانداز. تحقیقات در این زمینه هنوز ادامه دارد.