pen-canada

شهروند علی شریفیان: روز دوشنبه دو مامور اداره مالیات کانادا در دفتر کوچک انجمن قلم کانادا در تورنتو حاضر شده تا به مدت سه روز به حسابرسی دفاتر حسابداری این سازمان غیر انتفاعی بپردازند. این اقدام قسمتی از طرح وسیع انجام حسابرسی دفاتر سازمان های غیر انتفاعی انجام می گیرد.

انجمن قلم کانادا یک هزار نویسنده را نمایندگی کرده و در کانادا و تمام جهان کارش عمدتا دفاع از آزادی بیان است. انجمن قلم بارها دولت هارپر را در زمینه آزادی بیان مورد انتقاد قرار داده است.

فیلیپ اسلیتون، دبیرکل انجمن قلم گفته است اداره مالیات دو ماه پیش با ارسال نامه ای به انجمن قلم از این حسابرسی خبر داده بوده است. انجمن قلم قسمتی از بودجه اجرایی اندک خود را به عنوان یک انجمن خیریه به دست می آورد و به عنوان مثال پیش از این اعلام کرده است که در سال مالی ۱۲ – ۲۰۱۱ تنها ۲۳۷ هزار دلار هزینه داشته و هیچ مقدار از این مبلغ خرج فعالیت های سیاسی نشده است.

مارگارت اتوود و یان مارتل از جمله نویسندگان مشهور عضو این انجمن هستند. دکتر رضا براهنی، ادیب، پژوهشگر، شاعر و استاد ادبیات فارسی به مدت دو سال، یک دوره ریاست انجمن قلم کانادا را بر عهده داشته است. این انجمن به دفعات از نویسندگان و روزنامه نگاران ایرانی و آزادی بیان در ایران به اشکال موثر دفاع و حمایت کرده و می کند. بر اساس قوانین انجمن قلم می تواند ۱۰ درصد بودجه خود را صرف فعالیت های سیاسی بکند، اما نباید از هیچ حزب و سازمان سیاسی حمایت کند.

سازمان عفو بین الملل و کانادای بدون فقر از جمله سازمان هایی هستند که مورد حسابرسی و بازرسی مالیاتی قرار گرفته اند.