آنجا رویا می فروشند:

palestine-gaza-kids-S

یکی برای بازگشت به “ارض موعود”

و دیگری برای احیای “خلافت”.

آنچه فراموش شده

انسان است.

یکی کودکان را سپر بلا می کند

و دیگری آنها را منفجر.

رها کنید کابوس های خونینتان را

بگذارید آینده

از یوغِ گذشته آزاد شود

و دو ملت

در کنار یکدیگر زندگی کنند.

بیدار شوید!

بیدار شوید!

            یکم اوت ۲۰۱۴