شهروند- از اول ماه جولای ۲۰۱۹ قانون جدیدی در استان جزیره ی پرنس ادوارد وضع شد. بر اساس این قانون استفاده از کیسه های پلاستیکی یکبار مصرف به صورت گسترده تری منع شد. تنها چند ماه از این اجرایی شدن این قانون می گذرد اما مشاهدات و اظهارات مقامات که بر اساس آمار و سرشماری است نشان می دهد که میزان استفاده از کیسه های پلاستیکی یک بار مصرف به میزان بسیار چشمگیری کاهش یافته است.

براساس قانون جدید وضع شده پیش بینی می شود که سالانه حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون کیسه ی پلاستیکی یک بار مصرف کمتر استفاده شود. این کاهش میزان مصرف باعث خواهد شد که زباله های پلاستیکی مصرفی به راحتی در کانادا بازیافت شده و یا در نهایت به ایالات متحده ی آمریکا فرستاده شود و دیگر نیازی به کمک کشورهای آسیایی برای بازیافت این زباله های پلاستیکی نباشد.

قانون منع مصرف کیسه های پلاستیکی در این استان به راستی کار کرده است. چین سال  2017 اعلام کرد که دیگر زباله های پلاستیکی کانادا را برای بازیافت نمیپذیرد و بسیاری از کانتینرهای زباله را به کانادا بازگرداند.