شهروند ـ علی شریفیان: شلدون برگستروم ۴۲ ساله برای بازی نقش شهردار جنجالی و خبرساز تورنتو انتخاب شده است.

این موزیکال کمدی ۹۰ دقیقه ای با نام «تولد ملت فورد» قرار است بین ۱۰ تا ۱۸ سپتامبر در تئاتر فکتوری تورنتو اجرا شود. برگستروم که با تلاش بسیار توانسته این نقش را به دست آورد در مصاحبه ای به خبرگزاری کانادا گفته است: «من بسیار خوش شانس هستم که این فرصت را پیدا کرده ام که نقش راب فورد را بازی کنم.» و یادآور شده:«اگر راب فورد در انتخابات شهری دوباره انتخاب شود به احتمال زیاد اجرای این موزیکال کمدی تمدید می شود و ادامه خواهد یافت.» شلدون برگستروم از بین ۱۰۰ بازیگر برای بازی نقش اول این موزیکال انتخاب شده است.

SHELDON