شهروند- پلیس دیتون شواهدی را کشف کرده است مبنی بر اینکه فرد مسلح، که صبح روز یکشنبه در منطقه ای تفریحی در این شهر به روی مردم بی گناه آتش گشود، سابقه  تمایل و وسواس به ایده های خشن از جمله تیراندازی های جمعی را داشته و بارها به انجام تیراندازی گسترده ابراز علاقه کرده است.

البته هنوز دلایل قطعی و روشن برای این تیراندازی معلوم نیست. سازمان اف بی آی تحقیقات گسترده ای را درباره ی این حمله آغاز کرده است. در این حمله نه نفر، من جمله خواهر فرد مهاجم، کشته شدند.

اف بی آی می خواهد بداند که چه ایدئولوژی این فرد را تحت تاثیر قرار داده است، آیا کسی به او کمک کرده است و چرا این چنین بی رحمانه به مردم بیگناه آتش گشوده است.

تاکنون هیچ انگیزه ی نژاد پرستانه ای که منجر به چنین عمل وحشیانه ای شود پیدا نشده است. کانر بتس (Connor Betts)، ۲۴ ساله، روز یکشنبه، در حالی که ماسک به صورت داشت در منطقه ای تفریحی در دیتون با اسلحه ی AR-15 به روی مردم آتش گشود . در این حمله نه نفر به قتل رسیدند. این حمله سی ثانیه بیشتر به طول نینجامید. پلیس موفق شد به سرعت به او شلیک کند و او را از پا بیاورد.روز سه شنبه مردم در مکان حمله جمع شدند تا با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کنند.