خبرگزاری هرانا: در پی شورش در زندان قرل حصار کرج و همچنین تجمع خانواده‌های زندانیان اعدامی مقابل زندان، تعدادی از زندانیان این زندان در درگیری با یگان حفاظت این زندان کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز جاری مورخ ۲۶ مردادماه، در پی انتقال دسته جمعی تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام این زندان برای اجرای حکم، زندانیان ساکن واحد ۱ و نیز واحد ۲، سالن‌های ۲ و ۳ زندان قزل حصار شورش کرده و با زندانبانان و یگان حفاظت زندان درگیر شدند. یگان حفاظت زندان برای مهار

prison-Hخشونت‌ها و اعتراض زندانیان شورشی از سلاح گرم استفاده نمود که این موضوع باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از زندانیان محبوس در این زندان شد.

در زمان تدوین این گزارش از تعداد دقیق کشته و زخمی شدگان همچنان اطلاعی در دست نمی‌باشد. با این حال گزارش شده است زندان در وضعیت فوق العاده اما در کنترل یگان حفاظت زندان قرار دارد. سالن‌های مورد اشاره عمدتاً محل نگهداری زندانیان محکوم به اعدام هستند.

همچنین هرانا گزارش می‌دهد، همزمان با اعتراضات داخل زندان، خانواده‌های تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام که در مقابل در زندان تجمع نموده بودند نیز به اعتراض پرداختند. این موضوع باعث شد تا با حضور ده‌ها دستگاه ماشین پلیس و آتش نشانی برای متفرق کردن آنان تلاش شود. نیروهای انتظامی به وسلیه پاشیدن آب و استفاده از باتوم سعی در متفرق کردن خانواده‌های معترض نمودند. از بازداشت‌های احتمالی در این رابطه همچنان اطلاعی در دست نیست.

لازم به یادآوری است اعتراض زندانیان بخصوص زندانیان محکوم به اعدام در رابطه با اجرای احکام و حتی شورش در این زندان دارای سابقه بوده و آمار زندانیان کشته شده در اعتراضات پیشین حداقل ده‌ها تن گزارش شده است.

گزارشات تکمیلی در این رابطه از سوی خبرگزاری هرانا منتشر خواهد شد.