شهروند- علی شریفیان: شنبه شب هفته گذشته زمانی که جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال پیش از اینکه برای شرکت در جشنواره همجنسگرایان به مونترال برود، برای انجام پاره ای کارهای حزبی در وینی پگ بسر می برد، کسی وارد محل اقامت او در محله راک کلیف اتاوا شده است. صوفی گریگوار و سه فرزند ترودو در خانه و خواب بوده اند.

به وسیله شخص یا اشخاصی که وارد خانه ترودو شده اند، یادداشت های تهدید آمیزی روی چند چاقوی بزرگ آشپزخانه روی کف چند قسمت از خانه به جای گذاشته شده است. همسر و فرزندان ترودو وحشت زده بیدار شده و فوری از خانه خارج و خود را به ترودو در مونترال رسانده اند. پس از این حادثه غیر معمول و نگران کننده رهبر حزب لیبرال کانادا از پلیس آر سی ام

justin--familyخواسته است تا در مورد اقدامات احتمالی لازم امنیتی برای اقامتگاهش بررسی و تحقیق کند.

پلیس آر سی ام پی بر اساس شرح وظایف و مسئولیت های حفاظتی خود از اقامتگاه استفن هارپر، نخست وزیر کانادا واقع در شماره ۲۴ ساسکس درایو و همینطور توماس مولکر، رهبر ان دی پی، حزب اپوزیسیون رسمی دولت محافظت می کند. بجز این دو مقام، فرماندار کل کانادا و وزرای کابینه هم تحت حفاظت امنیتی پلیس آر سی ام پی قرار دارند، اما از رهبر دیگر احزاب یا دیگر نمایندگان مجلس محافظتی جز آنچه برای همه شهروندان کانادایی به عمل می آید، انجام نمی شود.

این خبر بازتاب گسترده ای یافته و سبب نگرانی های شده است. بنا به گفته مقامات مسئول پلیس آرسی ام این نیروی انتظامی کار بررسی همه جانبه خود را در مورد در خواست جاستین ترودو شروع کرده است. با انتشار این خبر رایان لیف، نماینده محافظه کار پارلمان به کنایه از طریق توئیتر خود پیامی منتشر کرد با این مضمون که «ترودو نمی تواند با قفل کردن در خانه اش، امنیت خود و خانواده اش را حفظ کند. چطور می تواند امنیت مردم را تامین کند؟» این پیام که ظاهرا قرار بود شوخی و مزاح تلقی شود با عکس العمل های تند و اعتراض آمیزی روبرو شد به گونه ای که این نماینده محافظه کار به سرعت مجبور به پوزش خواهی شد.