شهروند- علی شریفیان: بنا به گزارش خبرگزاری کانادا با توجه به اعلام نگرانی هایی از سوی پزشکان و کارشناسان درمانی، نخست وزیر انتاریو گفته است

e-sigarانتاریو هنوز آماده ممنوع کردن فروش سیگارهای الکتریکی نیست و لازم است درباره این نوع سیگارها تحقیقات بیشتری انجام شود.

هئیت مدیران امور خدمات درمانی تورنتو از دولت استانی خواسته تا حداکثر در ماه فوریه فروش این نوع سیگارها را در بزرگشهر تورنتو قدغن کند.

سیگارهای الکتریکی حاوی تنباکو نیستند و تنها با بخارهایی با طعم مختلف دود می کند، اما گروهی از کارشناسان آن را مضر می دانند در حالی که شماری هم این سیگارها را برای کمک به ترک سیگار مفید می دانند.