شهروند- علی شریفیان: نشریه مشهور و معتبر اکونومیست چندی پیش فهرست ۱۴۲ شهر جهان را به ترتیب برتری شان برای زندگی بهتر منتشر کرد.

canadaدر این رده بندی ونکوور بعد از ملبورن و وین در رده سوم قرار گرفته و به دنبال آن تورنتو چهارم و کلگری در مقام پنجم هستند.

برای گزینش بهترین شهرهای دنیا برای زندگی، اکونومیست پنج فاکتور مهم را مورد مطالعه قرار داده که این فاکتورها ثبات و آرامش، خدمات درمانی، فضا و محیط فرهنگی، آموزش و پرورش و زیرساخت های بنیادی شهرها هستند.

بعد از کلگری شهر سیدنی، هلسینکی، پرت و اوکلند در فهرست ده شهر برتر جهان برای زندگی رده بندی شده اند.

در واقع هفت شهر از ده شهر برتر جهان از نظر کیفیت زندگی در دو کشور کانادا و استرالیا قرار دارند. به عنوان مثال از نظر ثبات و آرامش ونکوور در سال ۲۰۱۳ از نظر میزان قتل و جنایت ۵ .۱ مورد در هر ۱۰۰ هزار جمعیت خود داشته است.

در فهرست اکونومیست دمشق، پایتخت سوریه در رده ۱۴۲، رده آخر قرار گرفته است.