شهروند علی شریفیان: غروب روز سه شنبه ۹ سپتامبر بین ساعت ۷ تا ۹ غروب مناظره ای به مدیریت کنگره ملی کانادایی های ایتالیایی تبار در نورث یورک تورنتو با شرکت سه کاندیدای اصلی مقام شهرداری تورنتو، اولیویا چاو، راب فورد، و جان توری برگزار شد. مشکل پیچیده ترافیک و تردد در بزرگشهر تورنتو به موضوع اصلی این مناظره تبدیل شد. در ابتدا چاو و فورد SmartTrack transit plan. جان توری را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. اولیویا چاو در انتقادات خود گفت تورنتو نیاز به یک طرح اجرایی فوری برای حل این مشکل بزرگ دارد و ضمن اشاره به توضیحات جان توری در مورد چگونگی اجرای طرح خود گفت که ما نمی توانیم ده سال صبر کنیم تا این مشکل حل شود.

راب فورد هم ضمن انتقاد از طرح توری و غیرعملی و عدم کارآیی آن به توضیح طرح گسترش وسیع ساب وی های خود پرداخت.

در حال حاضر در نظرسنجی ها جان توری در جایگاه اول قرار دارد و راب فورد در مقام دوم و اولیویا چاو در تعقیب این دو است.

DEBATEانتخابات شهری تورنتو روز ۲۷ اکتبر برگزار می شود.

گفتنی است که کاندیدای دیگر شهرداری تورنتو، دیوید سوکناکی، سه شنبه شب اعلام کرد که از رقابت های انتخاباتی کناره گیری می کند.