رادیو فردا: «جامعه بین‌المللی بهاییان» با انتشار گزارش تازه‌ای نوشت که جمهوری اسلامی ایران در زمینه قول‌هایی که چهار سال پیش در مورد بهبود وضعیت رفتار با بهاییان داده «صادق» نبوده و به این قول‌ها عمل نکرده است.

bahaee-S

این گزارش از سوی جامعه بین‌المللی بهاییان که مقر آن در ساختمان سازمان ملل در ژنو است، در ماه سپتامبر منتشر شده و بیانیه اطلاعاتی مربوط به آن نیز روز دوشنبه، ۲۴ شهریور، بر روی وب‌سایت این نهاد قرار گرفت.

در این گزارش تازه به ۳۴ مورد از تعهداتی اشاره شده که جمهوری اسلامی ایران در ماه فوریه سال ۲۰۱۰ در برابر شورای حقوق بشر سازمان ملل قول اجرای آنها را داده و عمل به آنها می‌توانست بر بهبود وضعیت حقوق بشر بهاییان در ایران تاثیرگذار باشد.

دیان علایی، نماینده جامعه بین‌المللی بهاییان، در توضیحات خود درباره این گزارش تازه می‌گوید: «ایران در تک‌تک موارد به هیچ‌ یک از قول‌هایی که چهار سال پیش به شورای حقوق بشر درخصوص بهبود رفتارش با بهاییان داد عمل نکرده‌ است.»

وی می‌افزاید: «شورای حقوق بشر بر اساس این ایده بنا شده که اعضای آن راستگو باشند و در احقاق حقوق بشر صداقت به‌ خرج دهند، اما کارنامه ایران در زمینه ‘قول‌هایی که به آنها عمل‌نکرده’ شاهدی غم‌انگیز از تفاوت بین حرف و عمل آن کشور است.»

قول‌هایی که ایران در این زمینه داده‌ بود در جریان سازوکاری به نام «بازنگری عمومی دوره‌ای» (یوپی‌آر) صورت گرفت که شورای حقوق بشر سازمان ملل هر چهار سال یک بار از آن برای مرور وضعیت حقوق بشر در هر یک از کشورهای عضو استفاده می‌کند.

بازنگری و مرور وضعیت حقوق بشر در ایران با مقامات جمهوری اسلامی برای نخستین بار در فوریه ۲۰۱۰ توسط این شورا انجام شد و مرور بعدی قرار است در اکتبر ۲۰۱۴ انجام شود.

در جریان بازنگری سال ۲۰۱۰ جمهوری اسلامی ۱۲۳ مورد از توصیه‌های دیگر کشورها برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را پذیرفت که چهار مورد از آن به طور ویژه به اقلیت بهایی مربوط می‌شد.

به‌ویژه سه مورد از چهار توصیه یاد شده مربوط بود به درخواست برای محاکمه «عادلانه و شفاف» هفت رهبر بهایی محبوس در ایران. در توصیه چهارم از ایران خواسته شده‌ است تا کسانی که علیه بهاییان نفرت‌پراکنی می‌کنند را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

دیان علایی در مورد این توصیه اخیر می‌گوید: «با وجود این قولی که ایران داده، در خلال نیمه اول سال ۲۰۱۴ حجم این دست حملات رسانه‌ای به شدت افزایش پیدا کرده و در حالی که تعداد آنها در ماه ژانویه ۵۵ مورد بود در ماه ژوئن دست‌کم به ۵۶۵ مورد رسیده است.»

او می‌افزاید: «دولت [ایران] هیچ اقدامی در این مورد نکرده و این حملات، خود، به تحریک دولت صورت می گیرد.»

۲۶ مورد توصیه دیگر موضوعات حقوق بشری را پوشش می‌دهند، ازجمله حفاظت از شهروندان در برابر شکنجه و خودداری از اعمال تبعیض در زمینه‌های اقتصادی و آموزشی، تبعیضاتی که بهاییان ایرانی نیز در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند.

حکومت ایران بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن به عنوان فرقه ضاله نام می‌برد. جامعه بهائیان بارها از جلوگیری از انجام مراسم و مناسک مذهبی، تحصیل و نیز بازداشت، زندانی کردن و اعدام اعضای خود توسط جمهوری اسلامی خبر داده است.