Beatles

شهروند- علی شریفیان: در ماه سپتامبر ۱۹۶۴ دقیقا نیم قرن پیش گروه بیتل ها در اوج شهرت جهانی خود به مونترال سفر کردند تا ضمن دیدار با ده ها هزار طرفدار بی قرار و سینه چاک خود در این شهر کنسرت بدهند.

آنها در فرودگاه مونترال از سوی جمعیتی کثیر مورد استقبال قرار گرفتند. عده زیادی از روزها و شب های پیش در نزدیکی و اطراف هتلی که در خیابان اتواتر برای اقامت بیتل ها در نظر گرفته شده بود، چادر زده بودند تا بتوانند بیتل ها را از نزدیک ببینند. بیتل ها در بعد از ظهر ساعت چهار و ساعت هشت غروب در فورم مونترال که در آن سالها بزرگترین سالن کنسرت شهر بود، برنامه اجرا کردند. این کنسرت ها با استقبال فراوان علاقمندان این گروه مشهور و محبوب تاریخ موسیقی پاپ قرار گرفت. کسان بسیاری که در آنزمان سالهای جوانی و نوجوانی خود را می گذراندند سفر و کنسرت های بیتل ها را در مونترال جزو خاطرات شیرین زندگی خود به خوبی به یاد می آورند.

گروهی از علاقمندان بیتل ها از اتاوا و تورنتو هم خود را برای دیدن آنها به مونترال رسانده بودند.