شهروند- علی شریفیان: توماس مولکر، رهبر ان دی پی در بخشی از سخنرانی که روز شنبه در ونکوور ایراد کرد، گفت: «قرض و بدهی های خانواده های کانادایی سر به فلک کشیده و زندگی مردم روز به روز سخت و سخت تر می شود. مشاغل خوبی که مردم طبقه متوسط می توانستند با تکیه بر آنها زندگی کنند دیگر وجود ندارد.» مولکر در ادامه سخنرانی اش گفت ان دی پی قصد دارد در نشست های مجلس (که دوشنبه شروع شد) پیشنهاد بدهد که حداقل دستمزد کسانی که در بخش عمومی و برای دولت کار می کنند به ۱۵ دلار در ساعت افزایش داده شود.

رهبر حزب اپوزیسیون رسمی دولت فدرال توضیح داد طرح ان د ی پی اینست که حداقل دستمزدها ابتدا به ۱۲ دلار در ساعت افزایش داده شود و به مرور تا سال ۲۰۱۹ به ۱۵ دلار در ساعت برسد. مولکر تاکید کرد ان دی پی قصد دارد قانون مشخص کردن حداقل دستمزد کارکنان دولت را که لیبرال ها در سال ۱۹۹۶ لغو کردند، ابقاء کنند. پس از اینکه این قانون لغو شد تعیین حداقل دستمزد بر عهده حکومت های استانی قرار گرفت. هم اکنون حداقل دستمزد در استانها و مناطق کانادا بین ۱۰ تا ۱۱ دلار است.

TomMuclair