شهروند علی شریفیان: روز دوشنبه این هفته بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموز در بریتیش کلمبیا پس از سه هفته تاخیر سال تحصیلی خود را شروع کردند. بازگشایی schoolمدارس بی سی پس از بیش سه ماه اعتصاب ۴۱ هزار تن از اعضای فدراسیون آموزگاران بی سی و کشمکش آنها بر سر قرارداد تازه شان با دولت لیبرال بازگشایی شدند.

پس از مدت ها مذاکره بی نتیجه و زمانی که به نظر می رسید مذاکرات بین نمایندگان فدراسیون و دولت به بن بست کامل رسیده است، اوائل هفته گذشته پس از ساعت ها مذاکره در هتلی در ریچموند ونکوور بالاخره با وساطت میانجیان بر سر یک قرارداد شش ساله توافق شد.

روز پنجشنبه جیم ایکر، دبیر کل فدراسیون از اعضای آن خواست درباره قرارداد رای بدهد و این قرارداد با ۸۶ درصد آرای موافق به تصویب رسید و در نهایت مدارس روز دوشنبه بازگشایی شدند. گفته شده با اینکه دانش آموزان سه هفته از سال تحصیلی شان هدر رفته، اما فرصتی برای جبران این زمان وجود ندارد و بر طول سال تحصیلی برای جبران این زمان تلف شده اضافه نخواهد شد.