شهروند – علی شریفیان: برخلاف آنچه در بودجه دولت انتاریو که در بهار به مجلس داده شد، پیش بینی شده بود کسری بودجه در سال مالی ۱۴ – ۲۰۱۳ به ده میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می رسد و ۸۰۰ میلیون دلار کمتر از مبلغ پیش بینی شده است.
چارلز سوسا، وزیر دارایی دولت انتاریو با استفاده از یک میلیارد دلار از صندوق پس انداز دولت و جبران کمبود درآمدها، پیش بینی کرده که کسری بودجه در سال مالی ۱۵ – ۲۰۱۴ مجموعا به ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خواهد رسید و با این ترتیب دولت قادر خواهد بود در سال مالی ۱۸ – ۲۰۱۷ Charles-Sousaکسری بودجه را به طور کامل رفع و دفاتر خود را موازنه کند.
سوسا یادآوری کرده ما می توانیم در سه سال آینده مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار هم به صندوق ذخیره دولت واریز کنیم. وزیر دارایی گفته است که در چند سال آینده ضمن تلاش برای رفع کسری بودجه دولت همچنان در زمینه های ساختارهای زیربنایی، حمل و نقل و کمک و وام به شرکت ها هزینه خواهد کرد.