شهروند علی شریفیان: کنسول امور جهانی شیکاگو که از سال ۱۹۷۴ به نظرسنجی از مردم آمریکا می پردازد،

canada-usاعلام کرده است در نظرسنجی امسال ۷۹ درصد آمریکایی ها کانادا را محبوب ترین کشور مورد علاقه خود خوانده اند.

بعد از کانادا، بریتانیا با ۷۴ درصد در جایگاه دوم و کشورهای آلمان، ژاپن و فرانسه هرکدام با حدود ۶۰ درصد در مراحل بعد قرار گرفته اند. مکزیک همسایه دیگر آمریکا از نظر ۵۴ درصد آمریکایی کشور مورد علاقه شان است.

در میان آمریکایی ها نامحبوب ترین کشورها کوبا، کره شمالی و ایران هستند. آمریکایی ها قویا از تجارت آزاد، همکاریهای نظامی و موافقتنامه های حفظ محیط زیست با کانادا پشتیبانی می کنند. آنها با جاسوسی علیه کشورهای دشمن موافق هستند اما جاسوسی علیه کشورهای دوست را تائید نمی کنند.