شهروند- آزاده داودی: کمپانی اوبر طی بیانیه ای اعلام کرد که اگر مشکلات و قوانین جدید ایجاد شده توسط دولت کبک از سر راه این کمپانی برداشته نشود کبک را ترک خواهد کرد. این بیانیه در پی اعلام تغییرات جدید در شیوه ی آموزش رانندگان اوبر و شیوه دریافت سوابق و سوء پیشینه از سوی پلیس اعلام شد.

هم اکنون سازمان حمل و نقل استانی کبک اعلام کرده است که رانندگان اوبر باید قبل از شروع به فعالیت ۳۵ ساعت آموزش ببینند و دیگر اوبر نمی تواند برای رانندگان جدید سوء پیشینه دریافت کند و این کار بر عهده  ی پلیس کبک خواهد بود.

سخنگوی اوبر می گوید افزایش ساعت آموزشی رانندگان و موانع این چنینی بر سر راه کمپانی های نظیر اوبر که با تکنولوژی روز پیش می روند بسیار جای تاسف دارد و تنها باعث می شود که این کمپانی ها از ادامه ی فعالیت در مکان هایی این چنینی صرف نظر کنند.

اگرچه استان کبک معتقد است که از این طریق به ایجاد امنیت و بهبود حمل و نقل شهری کمک می کند، اما منتقدان می گویند که کبک هم اکنون در حال تلاش برای داشتن دومین اداره مرکزی آمازون در این استان است و با ایجاد موانعی این چنینی بر سر راه کمپانی های به روزی مانند اوبر شانس خود را برای دریافت اجازه تاسیس آمازون پایین می آورد. گمانه زنی ها برای حل این موضوع ادامه دارد و اوبر امیدوار است که به توافقی با مقامات این استان دست پیدا کند و مجبور به توقف فعالیت نشود.