شهروند- علی شریفیان: غروب روز شنبه هفته گذشته راب فورد، شهردار تورنتو برای نخستین بار در انظار عمومی ظاهر شد. او پس از چند هفته که به علت ابتلاء به یک نوع سرطان نادر در بیمارستان بستری بود و پس از انجام یک دوره شیمی درمانی در میهمانی عمومی باربیکو که خانواده فورد در پارک واقع در محله اتوبیکو برگزار کرده بودند، حاضر شد و خطاب به طرفدارانش سخنانی ایراد کرد.

راب فورد پس از اینکه معلوم شد به سرطان دچار شده در آخرین فرصت از کاندیدایی برای تصدی مقام شهرداری تورنتو انصراف داد و برادرش داگ فورد به جای او کاندیدای این مقام شد، اما راب فورد هم در رقابت های انتخاباتی به عنوان کاندیدای عضویت در شورای شهر از ناحیه دوی اتوبیکو شرکت rob-fordدارد.

راب فورد پیش از انتخابش به عنوان شهردار تورنتو در سال ۲۰۱۰ از همین ناحیه که در آنجا بزرگ شده به عضویت شورای شهر انتخاب شده بود.

فورد حدود ساعت هشت غروب سخنرانی کوتاه خود را شروع کرد و خطاب به مردم گفت درست است که سلامتی ام در درجه اول اهمیت است، اما من همچنان در مبارزات انتخاباتی حضور دارم. او در سخنرانی اش از همدلی، پشتیبانی مردم و اعلام همدردی شان تشکر کرد. صدای راب فورد کمی ضعیف بود، اما با روحیه خوبی سخنرانی خود را ایراد کرد.