کمپینی با عنوان "25 در ۵" در سراسر انتاریو مدتی ست به راه افتاده که هدف آن کم کردن فقر در سطح استان است.

شماره ۱۲۰۱ ـ پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸


 

کمپینی با عنوان "25 در ۵" در سراسر انتاریو مدتی ست به راه افتاده که هدف آن کم کردن فقر در سطح استان است.

حامیان این کمپین از سراسر تورنتو و انتاریو طی گردهمایی هایی خواستار اقدام عاجل برای کاهش محرومیت و فقر در سطح استان شدند.

این کمپین تاکنون بیش از ۳۵۰ راهپیمایی برگزار کرده و یک بولتن هفتگی منتشر می کند که در آن آخرین اطلاعات در این خصوص را به آگاهی عموم می رسانند. در بولتن این هفته به تیترهایی چون: "اقتصاددانان می گویند، هیچ بهانه ای برای معوق گذاشتن مبارزه علیه فقر وجود ندارد"، "نظرسنجی ها نشان می دهد که کاهش فقر مهمترین اولویت کانادایی ها است"، "نگهداری کودکان باید محور طرح کاهش فقر باشد"و …


این کمپین در تازه ترین بیانیه اش نوشته است: همانگونه که به  ماه دسامبر آخرین مهلت دولت انتاریو برای اعلام طرحش نزدیک می شویم، شبکه "25 در ۵" طرح خود را با عنوان "پنج امتحان برای موفقیت" درخصوص کاهش فقر برای به دیده گیری در طرح دولت اعلام میکند:

۱ـ بایستی هدف کاهش فقر تا ۲۵ درصد طی ۵ سال در طرح گنجانده شود.

۲ـ بایستی میزان درآمد به عنوان شاخصی برای فقر درنظر گرفته شود تا پیشرفت در طرح بخوبی قابل پیگیری باشد.

۳ـ در این طرح بایستی به وضوح رویه هایی که حفظ شغل، درآمد مکفی و جامعه ی قوی را تضمین کند، آورده شود.

۴ـ بایستی میزانی از پاسخگویی برای پیگیری امر در آن ضمیمه شود.

۵ـ بایستی در بودجه ی استانی سال ۲۰۰۹ مبلغی به عنوان پیش پرداخت اولیه منظور شود.

گفتنی ست در این خصوص نشریات مختلفی از جمله تورنتواستار با درج مقالات در زمینه ی مبارزه با فقر، نمی گذارند که موضوع به فراموشی سپرده شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این کمپین و پیوستن به آن سایت www.25in5.ca  را ببینید.