شهروند- علی شریفیان: بنا به گزارش سی بی سی به نقل از خبرگزاری کانادا یکصد و چهل و هفتمین همایش سالانه « انجمن پزشکان کانادایی» بین ۱۷ تا ۲۰ آگوست در اتاوا برگزار شد.

در همایش امسال ضمن اهدای جوایز به پزشکان مختلف برای خدمات ویژه و یا دست آوردهایی که داشته اند، هئیت مدیره جدید انجمن انتخاب شدند و درباره مسائل مختلف مربوط به امور درمانی کشور بحث و تبادل نظر شد.

یکی از مباحث مهمی که مورد بحث قرار گرفت و مناظره ای هم در ارتباط با آن صورت گرفت «حق پایان دادن به زندگی» برای بیمارانی بود که بیماری های لا علاج دارند و یا در شرایط دشوار و غیر قابل تحملی بسر می برند که در نهایت به مرگ منتهی می شود. این موضوع از مسائلی است که سالهاست در کانادا و در تمام جهان مورد بحث و بررسی است و نظرات

deathبسیار متفاوت و متضادی درباره آن از سوی پزشکان، کارشناسان امور درمانی و مردم داده شده است.

در حال حاضر بر اساس لایحه ای که چندی پیش در کبک به تصویب رسید این حق ، «حق پایان دادن به زندگی» به رسمیت شناخته شده و بیمارانی که شرایط ویژه ای داشته باشند و شرایط آنها با قانون تصویب شده همخوانی داشته باشد می توانند با کمک پزشکان با اراده خود به زندگی شان پایان دهند . این مسئله اما هنوز در کل کشور مورد بحث و گفتگوست.

پس از مناظره مفصل پزشکان حاضر در همایش انجمن پزشکان کانادایی در نهایت با ۹۰ درصد آرای موافق اعلام کردند در چارچوب قوانین موجود می توان، با نظارت ویژه مقامات مسئول به آن دسته از بیمارانی که خواهان پایان دادن به زندگی خود هستند، یاری رساند.