شهروند- علی شریفیان: راب فورد، شهردار تورنتو روز سه شنبه در رای گیری پیش از موعد در مرکز انتخابات حوزه انتخاباتی اتوبیکو حاضر شد و رای خود را به نفع برادرش به صندوق رای انداخت.
fordراب فورد بعد از رای دادن برای مدت کوتاهی با خبرنگاران گفت وگو کرد. او در بخشی از سخنانش گفت که به موفقیت برادرش در انتخابات مطمئن است و داگ برای تورنتو شهردار بی نظیری خواهد بود.
راب فورد ۴۵ ساله همچنین به خبرنگاران گفت که حالش خوب نیست و کمی احساس ضعف می کند و خاطرنشان کرد که روز ۲۹ اکتبر برای دور دوم شیمی درمانی اش به بیمارستان برمی گردد. راب فورد در آخرین روز مهلت ثبت نام از شرکت در مبارزات انتخاباتی برای رسیدن به مقام شهرداری تورنتو کناره گیری کرد و برادرش داگ فورد به جای او کاندیدای این مقام شد. او اکنون کاندیدای عضویت در شورای شهر از ناحیه اتوبیکو است. انتخابات شهری تورنتو و دیگر شهرهای انتاریو روز ۲۷ اکتبر برگزار می شود.