تعداد آرای قابل توجه دیوید موسوی و مرجان مریدی

 

شهروند- علی شریفیان: به طور کلی در انتخابات بزرگشهر تورنتو و همینطور ریچموندهیل بیشتر اعضای شورای شهر پیشین که در انتخابات شرکت داشتند، دوباره برنده شدند. در تورنتو تقریبا سه چهارم اعضای شورای شهر سابق دوباره به این شورا راه یافتند. با تفاوت هایی در ریچموند هیل هم نتایج رای گیری همین گونه بود. مثلا دیوید بارو، شهردار شهر دوباره با ۲۳ هزار و ۳۹۷ رای به مقام خود رسید. با وجود این ایرانی تبارانی که به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کردند، تلاش فوق العاده ای داشته و تجاربی کسب کردند که حتما به آنها کمک خواهد کرد در زمینه فعالیت های سیاسی در آینده موفق تر عمل کنند. از میان مرتضی بهروز، علیرضا رفیعی، داوود بروجردی آذر، نازی میرعبدالباقی، رامونا سینگ، دیانوش یوسفی و محمد اخوت (کاندیدای شهرداری تورنتو) که در این انتخابات گام پیش گذاشتند و به عنوان کاندیدا شرکت کردند، موفقیت مرجان مریدی ـ آرکوری و دیوید موسوی بسیار قابل توجه

از راست: مرجان مریدی، علیرضا رفیعی، داود بروجردی آذر، دیوید موسوی

از راست: مرجان مریدی، علیرضا رفیعی، داود بروجردی آذر، دیوید موسوی

بود. مرجان مریدی ـ آرکوری توانست در ناحیه ۲ریچموند هیل در مجموع ۹۳۳ رای به دست آورد و با اختلاف کمی از رقیب اصلی خود تام مونچ که ۹۵۸ رای به دست آورد و برنده شد، در رده سوم قرار گیرد.

دیوید موسوی اما که یکی از چهره های برجسته و نخبه در زمینه فعالیت های سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانیان در ویلودیل است. او در حوزه ی ۲۳ بزرگشهر تورنتو ـ ناحیه ویلودیل ـ که شش نفر کاندیدای عضویت در شورای شهر بودند ۷ هزار و ۹۵۱ رای به دست آورد و توانست پس از جان فیلیون که با ۱۴ هزار و ۱۲۸ رای به شورای شهر راه یافت، به مقام دوم برسد. جان فیلیون به مدت ۲۳ سال عضو شورای شهر از این ناحیه بوده است و علیرغم اینکه کارنامه ی موجهی در این زمینه ندارد، باز از این منطقه به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شد.

دیوید موسوی با این تعداد آرا و با این موفقیت قابل توجه نشان داد چهره ای است که در ویلودیل مقبولیت و محبوبیت زیادی در بین مردم این حوزه دارد. دیوید موسوی پیش از این نامزد کاندیداتوری حزب لیبرال برای انتخابات فدرال ۲۰۱۵ از ویلودیل هم بود که پیش از رای گیری درون حزبی به نفع دو نامزد دیگر هموطن خود، کناره گیری کرد.