جنجال مزاحمت های جنسی در پارلمان کانادا

 

شهروند علی شریفیان: هفته گذشته به دنبال اخراج ژیان قمیشی از سی بی سی، و در حالی که هنوز خبرهای مربوط به ژیان قمیشی به اتهام آزار و رفتار خشن جنسی با زنان از خبرهای عمده رسانه ها بود، در یک اقدام بی سابقه جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال دو نماینده این حزب در پارلمان را به جرم «رفتار ناشایست» از فراکسیون این حزب اخراج کرد.

ترودو در کنفرانس خبری در سرسرای پارلمان در اتاوا توضیح داد که اسکات اندروز، نماینده لیبرال نیوفاوند لند- لابرادور و ماسیمو پاچاتی، نماینده این حزب از کبک به علت مزاحمت جنسی که برای دو نماینده پارلمان زن از حزب دیگری فراهم کرده اند، از انجمن فراکسیون حزب لیبرال اخراج می شوند.

اسکات اندروز(راست) ـ ماسیمو پاچتی

اسکات اندروز(راست) ـ ماسیمو پاچاتی

ترودو تاکید کرد که پارلمان هم مانند هر محیط کاری دیگری باید مکان امنی برای کار و فعالیت زنان باشد و از آنجا که چنین رفتارهایی برای حزب لیبرال قابل قبول نیست من به عنوان رهبر حزب وظیفه دارم که آنها را اخراج کنم.

این اقدام از سوی توماس مولکر مورد انتقاد قرار گرفت. مولکر در انتقاد خود از ترودو خاطرنشان کرد که رهبر حزب لیبرال این دو نماینده ی ان دی پی را بدون کسب اجازه با عمومی کردن موضوع دوباره آزار داده است.

اکثریت ناظران سیاسی و تحلیلگران این انتقادات را وارد ندانسته و می گویند اول اینکه ترودو نامی از این دو نماینده زن و وابستگی حزبی شان به میان نیاورده و دیگر این که این بهترین اقدامی بوده که ترودو می توانسته انجام بدهد.

ترودو ضمن اخراج این دو نماینده همچنین اعلام کرد از آنجا که هیچ مکانیسم، مرجع و مقامی یا کمیته ای برای رسیدگی به چنین اعمال و اتهاماتی در پارلمان نیست با توجه به اطلاعاتی که به وی داده شده او انجام چنین تصمیمی را بهترین اقدام می داند.

ترودو شکایات مطرح شده از سوی دو نماینده زن پارلمان را به رئیس مجلس هم ارائه کرده است. از این دو زن نماینده، یکی شخصا به ترودو مراجعه و شکایت خود را مطرح کرده است. هر دو نماینده اخراج شده اتهامات وارده بر خود را تکذیب کرده اند. قرار شده کمیته اقتصادی پارلمان به این موضوع رسیدگی کند. از نظر بسیاری انجام این کار خارج از وظایف چنین کمیته ای است.

از ۲۶ اکتبر با شروع جنجال خبری اخراج ژیان قمیشی از سی بی سی موضوع امنیت زنان و مسائل مربوط به مزاحمت و تجاوز جنسی به آنها در جامعه و بویژه محل کار به موضوع روز تبدیل شده و بحث های زیادی را در رسانه های کانادا باعث شده است.