پاریس، ۲۸ آبان ۱۳۹۳ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۴)، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و زیر مجموعه های آن از تصویب قطعنامه دیروز در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل استقبال می کنند.

در این قطعنامه سازمان ملل «نگرانی عمیق خود را از نقض جدی، مداوم و مکرر حقوق بشر» در ایران، بویژه «شمار هراس برانگیز اعدام ها و افزایش اعدام ها بدون توجه به موازین بین المللی محافظتی، از جمله اعدام در انظار عمومی» ابراز کرد.

دولت های عضو سازمان ملل دولت ایران را فراخواندند که از جمله به اعدام کودکان پایان دهد، شکنجه را ملغا کند، به هرگونه تبعیض علیه جوامع قومی و اقلیت های دینی و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان خاتمه و به سرکوب آزادی ها پایان دهد، و همکاری با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را گسترش دهد.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «فراخوانِ فراگیرترین نهاد سازمان ملل نشان می دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز باعث نگرانی جدی و به حق شایسته توجه جهانیان است. ما از دولتمردان ایران می خواهیم با اجرای فوری توصیه های این قطعنامه تعهد جدی خود را به حقوق بشر به نمایش بگذارند.»

پیش از گفت وگوهای مربوط به این رأی مهم سازمان ملل، سازمان های ما با نمایندگان بسیاری از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند و ضمن طرح نگرانی های اصلی ما درباره وضعیت حقوق بشر در ایران خواهان پشتیبانی آنها از این قطعنامه شدند. ما از این واقعیت استقبال می کنیم که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بسیاری از توصیه هایی را که

دکتر عبدالکریم لاهیجی

دکتر عبدالکریم لاهیجی

در بیانیه اعلام مواضع خود به هیأت های نمایندگی سازمان ملل ارایه کردیم در برگرفته است.

قطعنامه سازمان ملل با رأی موافق ۷۸ کشور، رای منفی ۳۵ کشور و رای ممتنع ۶۹ کشور به تصویب رسیده است. انتظار می رود این قطعنامه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر مورد تایید قرار بگیرد.

 

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو آن

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

کانون مدافعان حقوق بشر

http://www.fidh.org/16500