شهروند شریفیان: روز شنبه یک هزار نفر از اعضای ان دی پی در کنوانسیون این حزب برای بررسی مسائل حزبی و بررسی کارنامه فعالیت های حزب در تورنتو حضور یافتند. از جمله مهمترین تصمیمات این گروه از نمایندگان انجمن های حزبی ان دی پی مناطق مختلف انتاریو بررسی عمللکرد آندریا هوروات، رهبر ان دی پی بود.

صبح روز شنبه هوروات با شمار زیادی از اعضای حزب به گفتگو و مشورت مشغول بود و غروب که رای گیری در مورد رهبری وی انجام شد، توانست با به دست آوردن ۷۷ درصد آرا در مقام خود ابقاء شود.

اکثریت ۲۱ نماینده ان دی پی در کوئینز پارک از هوروات حمایت کرده و عملا هیچکس دیگر کاندیدای به دست گیری رهبری حزب نبود. شمار قابل توجه ای از اعضای حزب از عملکرد هوروات که منجر به برگزاری انتخابات ۱۲ جون انتاریو و به اکثریت رسیدن لیبرال ها شد، عصبانی بودند، اما در رای گیری نهایی از ۱۰۰۰ نفر کسانی که رای دادند ۸۱۱ نفر به نفع horwathهوروات و ۲۴۴ نفر علیه وی رای دادند.

هوروات در بخشی از سخنرانی که پس از گرفتن رای اعتماد ایراد کرد، ضمن تشکر از حمایت اکثر اعضای حزب خاطرنشان کرد که او آماده رهبری حزب و آماده کردن زمینه ها برای پیروزی در انتخابات ۲۰۱۸ است.

پیش از انتخابات استانی انتاریو در ۱۲ جون گذشته به خاطر اینکه لیبرال ها دولت اقلیت بودند، ان دی پی نقش مهم متوازن کردن قدرت را در کوئینز پارک داشت، اما تصمیم نادرست هوروات سبب از دست رفتن این امکان و رسیدن لیبرال ها به دولت اکثریت شد.