شهروند- به گزارش بانک کانادا تقریبا نیمی از خریداران جوان خانه، کمتر از ۲۰ درصد به عنوان پیش پرداخت خرید خانه پرداخت کرده اند. این افراد به دلیل میزان بالای وامی که از بانک ها دریافت کرده اند باید در انتظار تبعات ناشی از کاهش قیمت مسکن در طی سالهای آتی باشند و بانک کانادا به آنها پیشنهاد می کند که برای وام های خود هرچه سریع تر بیمه خریداری کنند، زیرا ممکن است در آینده ای نزدیک نتوانند وام های سنگین خانه های خود را پرداخت نمایند. بازار مسکن در کانادا سیر نزولی خودش را طی می کند و به گفته کارشناسان اقتصادی به زودی شاهد یک رکود اقتصادی در این زمینه خواهیم بود.

گفته می شود افرادی که بیش از ۲۰ درصد پیش پرداخت خرید ملک را پرداخت کرده اند کمتر در معرض این رکود اقتصادی قرار خواهند گرفت، زیرا مبلغ وامی که از بانک گرفته اند کمتر است. تغییرات در قوانین خرید مسکن که از سال ۲۰۱۸ اجرایی می شود شرایط را برای گرفتن وام برای اولین خریداران خانه سخت تر خواهد کرد، اما به همین میزان ریسک متضرر شدن خریداران را بر اثر رکودهای اقتصادی کمتر خواهد کرد زیرا قبل از خرید خانه از این مهم اطمینان حاصل می شود که افراد در صورت تغییر شرایط بازار این امکان را داشته باشند که وام های خود را پرداخت کنند.