Farhad-Farsadi-n

اطلاع از چشم انداز وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ قطعا کار آسانی نیست، ولی برطبق شواهد و قرائن موجود می توان قریب به ۸۵ درصد به پیش بینی های تحقق یافته اطمینان داشت. رشد اقتصادی برزیل و هند در صدر و ادامه روند صعودی رشد در چین، آمریکا، کانادا و برخی از کشورهای اروپایی عامل تعیین کننده ای است. در بخش بیمه با تغییرات عمده ای روبرو خواهیم شد که می توان از حالا برایش آماده شد.

 

بیمه های عمر و سرمایه گذاری: با اضافه شدن امید به زندگی در میان اقشار مختلف مردم، نیاز به بیمه های بازنشستگی افزایش می یابد. از آنجا که دولت برای این سرمایه گذاری از قبل خود را آماده نکرده، لذا سطح پرداخت های صندوق های بازنشستگی تکاپوی نیازهای بازنشستگان را نخواهد کرد و نیاز به استفاده از سرمایه گذاری های خصوصی لزوم بقاء برای هر فرد در آن سالها خواهد بود. اگر تا به حال به این واقعیت توجه نکرده بودید بدانید که در سال ۲۰۲۰ اگر بیمه عمر و سرمایه گذاری با مزیت مستمری مناسب نداشته باشید با مشکل روبرو هستید. در مقابل شرکت های بیمه از حالا در صدد پیدا کردن بازارهای مناسب مالی و پولی هستند تا بتوانند سرمایه گذاری مناسبی را انجام دهند تا در زمان مناسب قادر باشند از محل سودهای حاصل شده در پرداخت ماهانه مستمری هر یک از بیمه شدگان مفید واقع شوند.

 

تغییر در شبکه های فروش (نمایندگان و بروکرهای بیمه): با علاقه شدید و روزافزون مردم نسبت به به کارگیری اینترنت اولین روش قیمت گیری و پیدا کردن بیمه از طریق استفاده تلفن همراه یا کامپیوتر شخصی خواهد شد. شرکت های بیمه نیز این قدر در آسان کردن شرایط و مقررات تلاش می کنند و بیمه نامه ها را به صورت پکیج (مجموعه های از پیش تعریف شده) آماده می کنند تا خریداران از بیمه به عنوان یک عامل غیر آشنا یاد نکنند. در ضمن امکان دسترسی به فایل های بیمه برای هر بیمه شده آنقدر آسان می شود که هر شخصی در هر کجا که دسترسی به اینترنت داشته باشد قادر است مثلا اتومبیلش یا آدرس منزلش را تعویض و بیمه اش را تکمیل یا جایگزین نماید، لذا آرام آرام شبکه فروش فعلی تغییر می کند و شرکت های بیمه در جهت جذب بروکرهای کارآزموده و نمایندگان با سابقه تلاش می نمایند و بقیه که قابلیت تطبیق نداشته باشند از صنعت بیمه حذف خواهند شد.

 

همسو و یکسان شدن شبکه های اطلاعاتی از قبیل بانک، بیمه، پزشک خانواده، اطلاعات کردیتی، پلیس و وضعیت اقامتی در کانادا: مهمترین عامل در کاهش و منصفانه کردن حق بیمه ها استفاده از روش های مدیریت ریسک است. هر چه دسترسی به اطلاعات عملی تر باشد، لذا فرد بیمه شده قادر است از مزایای فردی استفاده وافر ببرد. در مقابل اگر درصدد پنهان کاری هم باشد همه چیز ثبت است و برای دوره بعدی مجبور خواهد شد جریمه اش را فردا بپردازد.

 

ایجاد شرکت های جانبی برای طراحی بیمه نامه های جدید در کنار بروکرهای خبره، کارشناسان فنی بیمه، برآورد کنندگان خسارت و آمارگران بیمه: در بازار بیمه جدید نیازهای بیمه ای جدید هم ایجاد می شود، لذا شناخت نیاز، طراحی، قیمت گذاری و معرفی محصولات بیمه ای در تعهد و تخصص این شرکت های جدید خواهد بود.

تصور بفرمایید در ۲۰۲۰ در دفتر کار یا منزل خود نشسته و قادرید با تلفن همراه خود هر نیاز بیمه ای که داشته باشید را برآورده کرده و تاییدیه مورد نظر اتوماتیک برای پلیس،پزشک، کارفرما و یا وکیل شما ارسال می شود. زندگی شیرین کاملا قابل درک است.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com