از خوانندگان

در شماره ۱۵۱۶ شهروند که امروز به دستم رسید طنز جالب استاد معظم میرزاتقی خان را درباره ی مولوی مشهورترین رقاص ایران خواندم. خواستم حضور ایشان عرض کنم که مولوی به غیر از مشهورترین رقاص ایران بزرگترین زیست شناس ایران هم بود و پانزده قرن قبل از کشف فلس های میکروسکپی ماهی اوزون برون ایشان متوجه شدند که

ماهی از سر گنده گردد نی ز دُم

فتنه از عمامه خیزد نی ز خُم

و با اینکه سر و ته مملکت ایران را دریا فرا گرفته و پر از ماهی است هنوز پس از یکهزار و پانصد سال، بخصوص در سال ۵۷ همه ی مردم ایران متوجه شده اند که خیزش فتنه ها از کجاست!